Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar asuinmaan mukaan, april 2011

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 718 399 1 399 936 1,3 1 188 464 2,4
Finland 571 289 1 096 105 -2,9 912 398 -2,4
Utländer 147 110 303 831 19,8 276 066 22,3
Sverige 19 829 33 544 11,5 29 937 16,6
Tyskland 10 788 25 775 5,8 24 380 7,6
Ryssland 40 602 66 574 42,5 61 512 45,9
Britannien 8 989 22 296 5,8 18 835 4,5
Förenta Staterna 5 361 12 891 46,3 12 610 51,2
Norge 5 881 12 715 23,9 10 053 22,8
Nederländerna 3 451 7 169 9,3 6 710 10,9
Italien 2 931 7 466 26,2 7 103 30,4
Frankrike 4 500 10 355 15,3 9 070 15,4
Japan 2 560 5 022 5,6 4 862 6,3
Estland 4 869 12 750 11,8 9 232 14,3
Spanien 3 589 8 606 50,9 7 641 46,5

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä (09) 1734 3209, Juha-Pekka Konttinen (09) 1734 3260, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2011, Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar asuinmaan mukaan, april 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/04/matk_2011_04_2011-06-16_tau_005_sv.html