Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, juni 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 404 076 3,6 981 729 2,0 422 347 7,5
Fasta Finland 1 375 574 3,7 965 966 2,3 409 608 7,2
Nyland 456 603 7,6 226 587 8,0 230 016 7,2
    Helsingfors 303 911 8,4 121 334 10,1 182 577 7,3
Egentliga Finland 105 851 12,7 81 368 8,9 24 483 27,3
    Åbo 72 487 11,4 54 660 6,8 17 827 28,3
Satakunta 27 735 2,1 22 195 2,7 5 540 -0,3
    Björneborg 14 247 3,3 12 184 5,5 2 063 -8,1
Egentliga Tavastland 33 579 6,9 29 378 7,1 4 201 5,7
    Tavastehus 17 768 -9,9 15 139 -11,3 2 629 -0,8
Birkaland 103 149 -5,0 84 235 -6,8 18 914 3,9
    Tammerfors 72 617 -4,7 55 904 -7,7 16 713 6,8
Päijänne-Tavastland 45 076 3,9 38 846 3,9 6 230 4,3
    Lahtis 17 138 8,0 13 352 20,6 3 786 -21,1
Kymmenedalen 21 648 -4,4 15 832 -15,4 5 816 48,4
    Kouvola 10 312 -11,5 8 521 -17,8 1 791 38,7
Södra Karelen 42 113 2,1 23 392 -6,9 18 721 16,0
    Villmanstrand 19 371 -3,8 12 646 -13,1 6 725 20,7
Södra Savolax 51 809 31,9 42 208 30,7 9 601 37,6
    S:t Michel 16 754 27,8 12 374 22,8 4 380 44,6
Norra Savolax 56 157 -13,6 50 032 -13,3 6 125 -16,2
    Kuopio 29 033 -12,3 24 348 -13,1 4 685 -8,0
Norra Karelen 32 150 -1,2 28 773 3,9 3 377 -30,1
    Joensuu 16 725 4,7 14 236 8,9 2 489 -14,1
Mellersta Finland 85 989 -2,1 75 456 0,1 10 533 -15,4
    Jyväskylä 37 314 -4,1 28 813 -5,6 8 501 1,1
Södra Österbotten 49 769 7,8 47 939 8,8 1 830 -13,3
    Seinäjoki 15 514 1,5 14 321 3,1 1 193 -14,4
Österbotten 31 360 1,1 24 810 -3,6 6 550 23,9
    Vasa 23 656 1,7 18 309 -3,3 5 347 23,7
Mellersta Österbotten 10 214 -13,3 8 801 -11,9 1 413 -21,1
    Karleby 8 069 -13,7 6 845 -11,5 1 224 -24,4
Norra Österbotten 75 950 8,5 62 457 6,4 13 493 19,9
    Uleåborg 43 296 3,8 33 124 0,2 10 172 17,4
Kajanaland 56 119 -5,6 52 550 -6,8 3 569 16,4
    Kajana 6 355 -16,3 5 554 -16,9 801 -12,1
Lappland 90 303 -0,1 51 107 0,6 39 196 -0,9
    Rovaniemi 31 389 -4,2 15 449 0,8 15 940 -8,6
Åland 28 502 -3,5 15 763 -16,2 12 739 18,9
    Mariehamn 22 244 3,7 12 603 -14,9 9 641 45,4

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2011, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, juni 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/06/matk_2011_06_2011-08-18_tau_004_sv.html