Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juli 2011

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 9 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 647 51 160 61,5 0,6 81,41 50,09
Fasta Finland 630 50 354 61,3 0,7 81,23 49,76
Nyland 109 13 892 65,3 1,9 76,79 50,15
    Helsingfors 52 8 429 73,4 2,6 78,15 57,34
Egentliga Finland 40 3 270 76,7 0,5 88,63 67,95
    Åbo 19 2 148 82,7 -1,7 91,16 75,37
Satakunta 25 1 285 64,3 0,8 92,94 59,76
    Björneborg 8 635 71,3 -6,6 100,9 71,93
Egentliga Tavastland 18 1 258 48,2 -2,7 82,52 39,78
    Tavastehus 9 761 50,7 -1,6 88,69 44,99
Birkaland 43 3 408 67,8 -2,4 84,94 57,61
    Tammerfors 21 2 320 70,9 -5,4 86,47 61,27
Päijänne-Tavastland 19 1 832 51,4 8,0 74,14 38,10
    Lahtis 9 761 51,4 10,0 71,55 36,78
Kymmenedalen 16 976 50,4 -13,1 83,31 41,99
    Kouvola 6 441 50,5 -21,6 77,09 38,91
Södra Karelen 20 1 366 79,3 -0,6 91,83 72,81
    Villmanstrand 7 585 89,4 -1,2 83,28 74,44
Södra Savolax 40 2 332 65,1 -0,0 98,48 64,09
    S:t Michel 7 608 69,5 -3,2 93,28 64,87
Norra Savolax 28 2 167 64,4 -8,0 83,14 53,51
    Kuopio 8 951 79,3 -8,5 88,47 70,14
Norra Karelen 25 1 456 58,2 -5,8 81,10 47,17
    Joensuu 11 825 59,0 -7,4 73,45 43,37
Mellersta Finland 32 2 785 61,8 0,7 85,04 52,52
    Jyväskylä 11 1 401 71,1 4,6 89,88 63,88
Södra Österbotten 23 1 585 64,1 5,4 90,12 57,77
    Seinäjoki 8 596 64,3 6,3 86,00 55,32
Österbotten 23 1 290 70,1 9,1 81,59 57,20
    Vasa 10 894 75,2 4,6 85,76 64,45
Mellersta Österbotten 10 506 68,1 10,6 99,27 67,64
    Karleby 5 367 79,0 15,1 104,4 82,46
Norra Österbotten 48 3 379 57,7 0,0 77,60 44,76
    Uleåborg 10 1 422 76,7 -0,2 74,61 57,24
Kajanaland 22 1 678 60,2 -2,3 71,72 43,20
    Kajana 7 452 49,7 -4,2 66,29 32,94
Lappland 89 5 889 39,0 2,9 64,20 25,01
    Rovaniemi 12 1 249 50,8 1,9 62,18 31,57
Åland 17 806 78,2 -3,7 . .
    Mariehamn 8 545 84,5 -5,2 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum, vilket motsvarar totala logiintäkten delat med rumkapaciteten.

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2011, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juli 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/07/matk_2011_07_2011-09-15_tau_003_sv.html