Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, augusti 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 622 402 5,7 1 072 927 2,2 549 475 13,3
Fasta Finland 1 586 751 5,8 1 059 175 2,4 527 576 13,4
Nyland 539 606 7,6 249 737 1,5 289 869 13,6
    Helsingfors 365 040 4,1 136 443 -4,2 228 597 9,8
Egentliga Finland 123 350 9,8 95 462 13,3 27 888 -0,7
    Åbo 87 464 10,2 67 152 17,0 20 312 -7,7
Satakunta 28 777 -8,0 22 984 -9,8 5 793 -0,1
    Björneborg 16 273 -5,9 13 788 -5,4 2 485 -8,9
Egentliga Tavastland 35 661 1,7 30 989 9,8 4 672 -31,6
    Tavastehus 21 873 -1,8 18 766 7,5 3 107 -35,6
Birkaland 113 131 -1,5 89 162 -5,6 23 969 18,1
    Tammerfors 82 331 -0,8 62 743 -3,4 19 588 8,4
Päijänne-Tavastland 50 004 5,0 40 875 8,4 9 129 -8,0
    Lahtis 17 723 3,9 12 806 8,9 4 917 -7,2
Kymmenedalen 29 375 11,7 16 961 -13,6 12 414 86,1
    Kouvola 11 539 -7,4 9 315 -9,5 2 224 2,3
Södra Karelen 56 817 12,7 26 435 4,8 30 382 20,6
    Villmanstrand 23 865 4,8 15 366 -3,9 8 499 25,3
Södra Savolax 54 777 14,4 41 459 6,3 13 318 49,9
    S:t Michel 19 344 9,1 14 511 4,6 4 833 25,4
Norra Savolax 67 638 -7,2 58 750 -8,1 8 888 -0,9
    Kuopio 32 676 -17,7 28 264 -17,6 4 412 -18,6
Norra Karelen 33 731 -5,4 29 202 -5,2 4 529 -6,4
    Joensuu 18 835 3,0 15 811 1,1 3 024 13,8
Mellersta Finland 88 976 5,2 69 123 3,7 19 853 11,1
    Jyväskylä 41 483 -8,1 30 820 -10,3 10 663 -0,9
Södra Österbotten 52 714 31,6 50 035 31,0 2 679 44,9
    Seinäjoki 16 814 35,1 15 446 36,0 1 368 25,7
Österbotten 34 151 1,0 26 320 1,7 7 831 -1,4
    Vasa 25 877 3,7 19 496 6,2 6 381 -3,3
Mellersta Österbotten 13 410 5,3 12 618 9,7 792 -35,8
    Karleby 11 441 14,9 10 822 21,0 619 -39,0
Norra Österbotten 85 555 6,8 71 634 3,6 13 921 26,6
    Uleåborg 45 928 4,9 35 747 0,7 10 181 22,8
Kajanaland 57 596 -0,5 48 236 -4,7 9 360 28,5
    Kajana 8 076 -7,5 7 280 -8,9 796 7,7
Lappland 121 482 6,1 79 193 2,7 42 289 12,9
    Rovaniemi 32 919 14,2 16 607 4,1 16 312 26,8
Åland 35 651 -0,9 13 752 -15,3 21 899 10,9
    Mariehamn 23 516 1,0 11 070 -5,1 12 446 7,1

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2011, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, augusti 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/08/matk_2011_08_2011-10-13_tau_004_sv.html