Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2011

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 1 104 59 011 52,5 0,5 55,76
Fasta Finland 1 041 57 594 53,0 0,4 55,78
Nyland 137 14 462 71,5 1,9 71,85
    Helsingfors 59 8 484 79,7 3,6 74,76
Egentliga Finland 71 3 826 50,6 -3,2 51,93
    Åbo 23 2 182 57,5 -9,4 55,29
Satakunta 36 1 504 41,5 -0,6 53,92
    Björneborg 9 721 42,3 -3,5 50,85
Egentliga Tavastland 29 1 443 46,1 -1,0 51,54
    Tavastehus 13 820 49,9 -3,6 54,96
Birkaland 69 4 156 56,3 -0,9 57,63
    Tammerfors 26 2 598 66,0 -2,3 64,73
Päijänne-Tavastland 31 1 976 45,5 5,0 50,00
    Lahtis 10 743 48,9 6,8 56,18
Kymmenedalen 22 1 153 39,7 -3,9 50,05
    Kouvola 10 572 36,9 -5,0 44,42
Södra Karelen 30 1 449 59,1 8,3 55,24
    Villmanstrand 10 612 73,0 14,7 55,62
Södra Savolax 59 2 139 34,6 -3,7 41,06
    S:t Michel 7 533 49,9 -11,2 50,01
Norra Savolax 47 2 531 49,3 0,1 49,74
    Kuopio 13 1 026 63,8 -0,7 56,94
Norra Karelen 46 1 714 40,9 2,5 45,24
    Joensuu 11 760 51,8 5,2 55,76
Mellersta Finland 50 2 829 50,3 0,4 51,02
    Jyväskylä 14 1 312 65,0 0,6 67,70
Södra Österbotten 42 1 713 48,9 2,5 43,38
    Seinäjoki 9 617 55,6 -3,2 56,29
Österbotten 33 1 433 50,3 4,4 60,02
    Vasa 10 858 58,2 11,6 63,88
Mellersta Österbotten 18 598 47,1 -3,2 50,71
    Karleby 8 408 55,2 -3,1 58,72
Norra Österbotten 90 4 231 48,4 2,5 46,62
    Uleåborg 11 1 451 69,1 5,9 60,53
Kajanaland 47 2 204 42,3 -4,1 32,17
    Kajana 9 495 34,6 -5,4 47,98
Lappland 184 8 233 41,8 -1,4 40,64
    Rovaniemi 19 1 389 35,8 -0,5 40,78
Åland 63 1 417 32,0 0,9 .
    Mariehamn 13 622 45,8 3,6 .

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2011, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/09/matk_2011_09_2011-11-10_tau_001_sv.html