Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, september 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 562 554 4,0 1 166 374 2,2 396 180 9,6
Fasta Finland 1 531 687 4,0 1 153 526 2,2 378 161 9,8
Nyland 450 208 6,2 236 722 4,9 213 486 7,6
    Helsingfors 295 316 5,7 127 718 4,8 167 598 6,4
Egentliga Finland 92 294 1,0 74 315 6,5 17 979 -17,0
    Åbo 57 207 -2,9 44 492 8,4 12 715 -28,9
Satakunta 29 255 7,0 23 594 5,9 5 661 12,0
    Björneborg 14 137 1,0 12 017 1,1 2 120 0,5
Egentliga Tavastland 35 850 -0,3 31 744 10,0 4 106 -41,9
    Tavastehus 21 980 0,2 19 290 12,1 2 690 -43,2
Birkaland 122 440 7,9 93 862 3,7 28 578 24,7
    Tammerfors 77 020 1,5 60 388 4,4 16 632 -7,9
Päijänne-Tavastland 48 969 7,3 43 747 7,6 5 222 4,8
    Lahtis 16 170 9,8 12 684 17,1 3 486 -10,6
Kymmenedalen 25 947 0,0 17 213 -16,2 8 734 61,6
    Kouvola 10 217 -14,4 8 462 -18,1 1 755 9,5
Södra Karelen 42 866 15,1 24 813 10,9 18 053 21,5
    Villmanstrand 19 817 18,6 14 012 22,8 5 805 9,5
Södra Savolax 41 954 9,1 32 153 3,6 9 801 32,5
    S:t Michel 12 751 -13,8 10 223 -17,3 2 528 3,9
Norra Savolax 63 072 3,9 57 683 5,4 5 389 -9,5
    Kuopio 30 120 0,6 27 324 2,1 2 796 -12,0
Norra Karelen 37 220 2,3 33 132 1,6 4 088 8,2
    Joensuu 16 869 11,2 14 081 5,3 2 788 55,1
Mellersta Finland 72 016 -11,1 63 892 -10,2 8 124 -17,8
    Jyväskylä 37 421 -1,5 31 951 1,1 5 470 -14,1
Södra Österbotten 49 711 22,8 44 047 13,8 5 664 213,8
    Seinäjoki 16 703 16,0 15 473 18,1 1 230 -5,0
Österbotten 27 810 -3,8 21 238 -10,8 6 572 28,7
    Vasa 17 671 2,8 12 077 -8,6 5 594 40,6
Mellersta Österbotten 13 857 -6,0 12 733 -1,4 1 124 -38,5
    Karleby 9 159 -0,7 8 370 1,6 789 -20,1
Norra Österbotten 111 135 6,4 98 998 3,7 12 137 34,6
    Uleåborg 46 233 8,4 38 866 5,9 7 367 24,5
Kajanaland 65 685 3,2 60 966 2,0 4 719 22,4
    Kajana 7 633 -12,1 7 108 -11,3 525 -21,4
Lappland 201 398 -0,8 182 674 -2,7 18 724 22,3
    Rovaniemi 25 556 4,6 18 549 -1,4 7 007 24,7
Åland 30 867 3,1 12 848 0,2 18 019 5,3
    Mariehamn 15 599 12,3 7 116 -2,7 8 483 29,1

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2011, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, september 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/09/matk_2011_09_2011-11-10_tau_002_sv.html