Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, september 2011

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 9 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 631 49 893 56,8 0,9 90,27 51,23
Fasta Finland 616 49 141 57,0 0,8 90,23 51,39
Nyland 113 14 049 72,3 2,2 102,96 74,41
    Helsingfors 52 8 316 80,2 4,0 106,96 85,80
Egentliga Finland 39 3 181 54,2 -4,5 82,95 44,99
    Åbo 19 2 084 58,4 -9,4 85,60 49,96
Satakunta 23 1 171 48,7 -0,4 82,00 39,92
    Björneborg 7 623 46,7 -3,7 78,64 36,76
Egentliga Tavastland 17 1 220 50,2 0,5 89,02 44,70
    Tavastehus 8 733 53,4 -1,6 96,78 51,64
Birkaland 41 3 324 61,3 -1,3 93,97 57,56
    Tammerfors 21 2 319 67,5 -3,5 98,11 66,25
Päijänne-Tavastland 17 1 766 47,6 5,7 81,02 38,52
    Lahtis 8 714 49,1 6,9 82,03 40,30
Kymmenedalen 15 946 42,5 -3,6 80,75 34,34
    Kouvola 6 435 40,7 -5,5 75,35 30,64
Södra Karelen 17 1 204 65,2 9,3 93,50 60,95
    Villmanstrand 6 499 81,4 16,2 85,90 69,97
Södra Savolax 29 1 579 39,9 -2,0 74,96 29,93
    S:t Michel 5 487 51,4 -11,1 77,09 39,66
Norra Savolax 28 2 205 52,4 1,0 83,73 43,87
    Kuopio 8 939 65,3 -0,7 87,46 57,12
Norra Karelen 24 1 349 46,3 3,2 78,81 36,48
    Joensuu 10 750 52,2 4,7 80,69 42,11
Mellersta Finland 27 2 482 53,4 -0,3 84,11 44,95
    Jyväskylä 9 1 202 69,0 1,4 96,58 66,67
Södra Österbotten 23 1 420 53,4 1,2 74,63 39,88
    Seinäjoki 8 617 55,6 -3,2 77,65 43,15
Österbotten 23 1 287 54,3 5,9 76,69 41,65
    Vasa 10 858 58,2 11,6 78,24 45,56
Mellersta Österbotten 10 506 51,5 -1,4 74,90 38,59
    Karleby 5 368 57,2 -4,5 79,38 45,44
Norra Österbotten 49 3 350 53,0 3,9 80,12 42,48
    Uleåborg 10 1 423 69,5 5,9 86,86 60,35
Kajanaland 22 1 667 47,4 -4,7 67,97 32,20
    Kajana 7 448 36,3 -6,5 73,10 26,55
Lappland 99 6 435 44,0 -1,6 79,32 34,88
    Rovaniemi 12 1 247 36,8 -0,5 69,52 25,58
Åland 15 752 43,4 3,5 . .
    Mariehamn 7 500 52,5 6,3 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum, vilket motsvarar totala logiintäkten delat med rumkapaciteten.

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2011, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, september 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/09/matk_2011_09_2011-11-10_tau_003_sv.html