Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2011

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 993 56 162 48,1 0,5 54,68
Fasta Finland 952 55 036 48,6 0,4 54,69
Nyland 136 14 440 66,7 1,2 67,91
    Helsingfors 59 8 487 73,2 2,0 71,48
Egentliga Finland 63 3 722 48,8 -5,3 48,94
    Åbo 23 2 172 54,9 -9,3 50,15
Satakunta 36 1 457 39,6 -0,7 53,82
    Björneborg 10 726 41,7 -0,7 47,58
Egentliga Tavastland 27 1 379 39,4 -0,9 49,25
    Tavastehus 11 774 46,0 -3,5 53,85
Birkaland 65 3 944 59,9 -0,2 51,14
    Tammerfors 24 2 470 69,6 -0,4 57,14
Päijänne-Tavastland 29 1 910 41,0 2,4 47,49
    Lahtis 10 736 46,7 6,0 55,61
Kymmenedalen 21 1 116 38,2 -4,0 49,22
    Kouvola 9 555 34,1 -3,1 44,96
Södra Karelen 28 1 389 53,3 5,2 53,55
    Villmanstrand 9 562 67,6 6,8 55,50
Södra Savolax 55 2 032 34,1 1,7 42,46
    S:t Michel 7 533 47,7 -0,5 50,58
Norra Savolax 44 2 404 51,5 5,0 45,55
    Kuopio 13 1 004 65,5 6,9 52,37
Norra Karelen 41 1 579 36,4 -1,2 44,51
    Joensuu 11 760 45,1 -0,4 53,60
Mellersta Finland 47 2 811 45,8 -3,4 48,41
    Jyväskylä 13 1 308 60,6 -3,8 63,86
Södra Österbotten 39 1 701 47,3 -0,9 42,21
    Seinäjoki 9 615 54,9 -7,3 58,16
Österbotten 31 1 388 49,2 6,2 54,59
    Vasa 10 856 53,4 7,6 58,57
Mellersta Österbotten 15 553 48,4 1,9 52,08
    Karleby 7 395 55,8 3,7 57,57
Norra Österbotten 85 4 116 40,7 0,3 45,27
    Uleåborg 11 1 451 63,6 2,0 54,68
Kajanaland 41 2 099 43,4 -2,5 34,57
    Kajana 9 496 30,6 -2,7 56,35
Lappland 149 6 996 22,5 1,9 44,12
    Rovaniemi 17 1 388 28,6 -2,0 40,55
Åland 41 1 126 20,6 2,2 .
    Mariehamn 11 547 30,7 4,4 .

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2011, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/10/matk_2011_10_2011-12-15_tau_001_sv.html