Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, oktober 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 396 328 2,4 1 083 313 0,8 313 015 8,2
Fasta Finland 1 382 121 2,2 1 076 883 0,7 305 238 7,9
Nyland 446 940 5,2 261 019 2,0 185 921 9,9
    Helsingfors 289 058 4,5 145 631 1,5 143 427 7,8
Egentliga Finland 95 686 -3,2 82 581 -2,7 13 105 -6,1
    Åbo 61 035 -7,0 51 818 -5,4 9 217 -15,2
Satakunta 26 607 1,1 21 724 1,6 4 883 -1,0
    Björneborg 14 432 5,0 12 688 9,9 1 744 -20,9
Egentliga Tavastland 30 008 -3,3 27 014 -3,1 2 994 -5,0
    Tavastehus 19 240 -7,4 17 071 -7,1 2 169 -9,7
Birkaland 130 405 -0,3 115 829 1,2 14 576 -10,2
    Tammerfors 86 192 1,7 74 120 4,2 12 072 -11,2
Päijänne-Tavastland 45 870 1,8 40 402 0,8 5 468 9,8
    Lahtis 15 682 2,6 12 126 3,4 3 556 -0,0
Kymmenedalen 21 996 -9,8 17 187 -12,9 4 809 3,3
    Kouvola 9 618 -14,5 8 442 -15,9 1 176 -2,4
Södra Karelen 39 447 13,3 22 486 12,2 16 961 14,8
    Villmanstrand 18 101 9,9 12 493 13,4 5 608 2,8
Södra Savolax 36 424 15,0 30 676 12,6 5 748 29,9
    S:t Michel 12 355 2,6 10 649 1,0 1 706 13,9
Norra Savolax 67 496 2,4 62 947 1,8 4 549 12,2
    Kuopio 33 145 4,4 31 067 4,5 2 078 2,3
Norra Karelen 30 756 -4,9 27 667 -5,0 3 089 -4,2
    Joensuu 14 886 -1,1 12 918 -1,1 1 968 -0,6
Mellersta Finland 68 821 -7,6 63 103 -7,7 5 718 -6,6
    Jyväskylä 37 303 -5,8 32 985 -6,7 4 318 1,1
Södra Österbotten 46 898 8,4 44 747 6,4 2 151 79,1
    Seinäjoki 15 486 4,4 14 516 2,7 970 38,8
Österbotten 32 234 12,2 26 846 10,7 5 388 20,5
    Vasa 20 831 6,1 16 449 2,1 4 382 24,5
Mellersta Österbotten 12 748 4,7 11 751 7,7 997 -20,9
    Karleby 9 321 11,5 8 524 16,4 797 -22,8
Norra Österbotten 96 858 -1,4 84 856 -1,3 12 002 -1,6
    Uleåborg 46 534 -0,8 39 853 0,9 6 681 -9,8
Kajanaland 74 378 -1,3 70 666 -2,1 3 712 16,8
    Kajana 6 640 -11,9 6 108 -14,0 532 21,7
Lappland 78 549 6,2 65 382 3,8 13 167 20,3
    Rovaniemi 21 166 -2,0 15 046 -8,2 6 120 17,3
Åland 14 207 18,8 6 430 14,7 7 777 22,4
    Mariehamn 8 651 15,5 4 836 10,9 3 815 22,0

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2011, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, oktober 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/10/matk_2011_10_2011-12-15_tau_002_sv.html