Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, november 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 283 430 2,7 944 899 2,3 338 531 3,9
Fasta Finland 1 274 999 2,8 942 036 2,3 332 963 4,0
Nyland 398 202 2,7 236 759 3,2 161 443 2,0
    Helsingfors 255 127 0,3 137 041 0,8 118 086 -0,3
Egentliga Finland 82 369 7,2 70 399 11,4 11 970 -12,0
    Åbo 53 998 8,5 45 691 14,2 8 307 -15,0
Satakunta 23 531 -1,4 18 793 4,6 4 738 -19,5
    Björneborg 12 911 -3,7 10 940 -0,7 1 971 -17,6
Egentliga Tavastland 28 189 0,4 24 563 -4,4 3 626 51,5
    Tavastehus 16 297 2,8 13 484 -5,7 2 813 81,3
Birkaland 106 398 -2,8 92 407 -2,9 13 991 -2,0
    Tammerfors 73 707 -2,9 62 337 -2,8 11 370 -3,7
Päijänne-Tavastland 41 637 4,6 35 954 5,8 5 683 -2,3
    Lahtis 16 619 6,8 12 803 10,2 3 816 -3,3
Kymmenedalen 21 495 -6,1 15 532 -8,1 5 963 -0,7
    Kouvola 11 040 -12,4 8 965 -15,0 2 075 0,7
Södra Karelen 48 618 44,6 24 872 45,8 23 746 43,4
    Villmanstrand 27 159 67,8 17 663 69,7 9 496 64,4
Södra Savolax 35 287 16,7 28 715 18,1 6 572 11,2
    S:t Michel 13 990 13,9 11 885 22,9 2 105 -19,6
Norra Savolax 55 459 -5,3 50 622 -6,5 4 837 8,8
    Kuopio 29 428 -5,2 26 821 -6,1 2 607 5,0
Norra Karelen 28 103 2,6 24 113 2,2 3 990 5,1
    Joensuu 16 260 1,9 13 466 1,3 2 794 4,8
Mellersta Finland 59 098 -4,8 54 129 -3,3 4 969 -18,6
    Jyväskylä 32 184 -10,8 28 721 -9,2 3 463 -22,3
Södra Österbotten 39 571 12,1 38 096 12,5 1 475 2,3
    Seinäjoki 13 953 5,3 13 281 7,8 672 -28,6
Österbotten 27 044 3,3 21 029 0,2 6 015 15,5
    Vasa 18 891 6,9 14 080 0,5 4 811 31,4
Mellersta Österbotten 11 503 -6,1 10 835 -4,2 668 -29,0
    Karleby 8 883 11,4 8 399 15,2 484 -29,1
Norra Österbotten 101 381 6,0 77 594 5,9 23 787 6,2
    Uleåborg 42 278 9,7 35 725 11,0 6 553 3,2
Kajanaland 54 518 -3,4 48 308 -3,1 6 210 -5,8
    Kajana 5 998 -17,4 5 405 -18,1 593 -10,3
Lappland 112 596 -1,2 69 316 -6,0 43 280 7,4
    Rovaniemi 33 220 6,3 19 688 0,8 13 532 15,4
Åland 8 431 -4,2 2 863 -4,4 5 568 -4,1
    Mariehamn 5 337 -1,1 2 194 -7,4 3 143 3,8

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2011, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, november 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/11/matk_2011_11_2012-01-12_tau_002_sv.html