Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, november 2011

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 9 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 620 49 386 52,1 0,9 89,39 46,55
Fasta Finland 608 48 845 52,4 0,9 89,38 46,83
Nyland 113 14 033 66,5 0,5 101,5 67,48
    Helsingfors 52 8 314 71,5 0,5 105,6 75,46
Egentliga Finland 38 3 163 50,4 0,7 79,48 40,09
    Åbo 19 2 082 54,5 0,0 80,50 43,91
Satakunta 23 1 133 47,7 -1,3 81,55 38,94
    Björneborg 7 588 49,3 -1,9 75,09 36,99
Egentliga Tavastland 17 1 219 45,2 1,4 89,38 40,36
    Tavastehus 8 732 47,3 3,2 98,09 46,36
Birkaland 41 3 351 62,1 1,1 91,88 57,02
    Tammerfors 21 2 317 69,7 1,2 94,75 66,05
Päijänne-Tavastland 17 1 765 44,1 4,0 79,78 35,18
    Lahtis 8 712 53,3 8,1 84,81 45,18
Kymmenedalen 14 918 46,2 -1,9 82,31 38,07
    Kouvola 5 407 52,9 -2,3 80,06 42,31
Södra Karelen 18 1 373 62,5 10,7 89,05 55,66
    Villmanstrand 7 709 70,1 2,2 81,80 57,34
Södra Savolax 29 1 562 40,3 0,2 71,98 28,99
    S:t Michel 5 487 59,2 3,4 80,29 47,54
Norra Savolax 28 2 186 51,6 -0,7 80,83 41,70
    Kuopio 8 925 65,4 -3,8 87,50 57,26
Norra Karelen 24 1 367 42,3 0,8 74,67 31,56
    Joensuu 10 750 52,5 2,3 78,88 41,42
Mellersta Finland 27 2 482 46,9 -1,8 80,34 37,72
    Jyväskylä 9 1 200 61,2 -6,2 89,61 54,82
Södra Österbotten 22 1 410 51,4 0,3 71,06 36,56
    Seinäjoki 8 617 52,1 -8,6 77,82 40,57
Österbotten 23 1 246 52,6 5,9 79,91 42,00
    Vasa 10 829 58,3 10,5 81,17 47,29
Mellersta Österbotten 10 505 49,1 -2,7 76,56 37,62
    Karleby 5 367 56,1 0,9 81,37 45,64
Norra Österbotten 49 3 328 48,3 2,5 84,10 40,63
    Uleåborg 10 1 418 65,9 5,2 88,45 58,31
Kajanaland 21 1 643 46,8 -1,2 73,45 34,35
    Kajana 7 449 33,4 -5,1 76,15 25,41
Lappland 94 6 161 30,4 0,2 81,65 24,84
    Rovaniemi 12 1 258 44,5 -0,1 72,18 32,15
Åland 12 541 23,9 -4,8 . .
    Mariehamn 5 317 35,9 2,9 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum, vilket motsvarar totala logiintäkten delat med rumkapaciteten.

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2011, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, november 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/11/matk_2011_11_2012-01-12_tau_003_sv.html