Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, november 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 159 569 3,1 853 927 2,9 305 642 3,6
Fasta Finland 1 153 693 3,1 851 611 2,9 302 082 3,7
Nyland 383 615 2,5 228 283 2,6 155 332 2,3
    Helsingfors 244 391 0,4 131 476 0,4 112 915 0,4
Egentliga Finland 74 068 8,2 63 078 13,0 10 990 -13,3
    Åbo 52 747 8,7 44 864 13,9 7 883 -13,6
Satakunta 21 194 0,2 16 694 8,1 4 500 -21,2
    Björneborg 11 583 -0,2 9 786 4,4 1 797 -19,4
Egentliga Tavastland 25 759 4,2 22 176 -0,9 3 583 52,8
    Tavastehus 15 657 8,1 12 851 -0,8 2 806 82,3
Birkaland 92 563 -3,9 80 301 -3,6 12 262 -6,1
    Tammerfors 68 431 -2,7 57 816 -2,5 10 615 -3,7
Päijänne-Tavastland 38 275 4,2 33 122 5,9 5 153 -5,2
    Lahtis 15 984 5,5 12 408 9,7 3 576 -6,7
Kymmenedalen 18 845 -4,0 13 478 -5,4 5 367 -0,1
    Kouvola 9 361 -10,4 7 541 -12,8 1 820 1,4
Södra Karelen 46 305 44,3 22 958 46,0 23 347 42,8
    Villmanstrand 25 339 60,1 16 185 59,9 9 154 60,4
Södra Savolax 29 902 14,2 24 916 15,2 4 986 9,6
    S:t Michel 13 153 14,6 11 190 22,7 1 963 -16,7
Norra Savolax 51 586 -5,9 47 536 -7,0 4 050 8,2
    Kuopio 26 776 -5,9 24 494 -6,9 2 282 5,6
Norra Karelen 26 137 1,3 22 471 0,9 3 666 4,1
    Joensuu 16 172 1,9 13 381 1,4 2 791 4,8
Mellersta Finland 56 007 -5,0 51 135 -3,5 4 872 -18,4
    Jyväskylä 31 270 -12,6 27 814 -11,2 3 456 -22,4
Södra Österbotten 35 675 12,9 34 222 13,0 1 453 9,9
    Seinäjoki 13 278 4,5 12 606 7,1 672 -28,6
Österbotten 25 647 2,1 19 686 -1,5 5 961 15,8
    Vasa 18 891 6,9 14 080 0,5 4 811 31,4
Mellersta Österbotten 10 277 -2,2 9 675 -0,3 602 -24,8
    Karleby 8 191 10,3 7 771 13,9 420 -30,2
Norra Österbotten 77 472 5,5 60 692 7,2 16 780 -0,2
    Uleåborg 39 563 8,8 33 687 10,6 5 876 -0,6
Kajanaland 49 609 -1,6 43 747 -0,7 5 862 -8,2
    Kajana 5 838 -17,2 5 245 -17,9 593 -10,3
Lappland 90 757 2,7 57 441 -1,3 33 316 10,2
    Rovaniemi 28 869 3,8 17 043 -3,3 11 826 16,2
Åland 5 876 -4,8 2 316 -5,2 3 560 -4,6
    Mariehamn 5 126 -1,1 2 080 -7,3 3 046 3,6

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2011, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, november 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/11/matk_2011_11_2012-01-12_tau_004_sv.html