Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari 2012

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 9 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 612 49 243 47,7 1,6 90,87 43,34
Fasta Finland 601 48 673 48,0 1,7 90,87 43,66
Nyland 113 14 012 57,6 1,5 96,84 55,82
    Helsingfors 52 8 321 60,5 0,1 99,76 60,39
Egentliga Finland 37 3 129 37,9 -5,1 86,80 32,89
    Åbo 18 2 041 41,0 -5,4 80,65 33,10
Satakunta 23 1 123 38,0 -0,5 88,08 33,50
    Björneborg 8 586 38,7 -0,8 81,33 31,50
Egentliga Tavastland 17 1 218 38,3 1,4 83,98 32,14
    Tavastehus 8 731 40,3 4,9 88,34 35,61
Birkaland 42 3 467 44,1 -3,9 86,80 38,27
    Tammerfors 22 2 446 48,9 -3,2 87,47 42,74
Päijänne-Tavastland 16 1 733 41,7 2,5 76,14 31,73
    Lahtis 7 677 45,9 2,4 78,30 35,97
Kymmenedalen 13 890 40,2 3,7 84,00 33,74
    Kouvola 5 419 44,6 7,0 82,09 36,61
Södra Karelen 18 1 381 54,8 4,4 100,4 55,05
    Villmanstrand 7 717 61,0 2,9 94,13 57,42
Södra Savolax 25 1 500 35,9 2,6 75,22 27,03
    S:t Michel 5 486 46,5 1,0 79,31 36,85
Norra Savolax 28 2 210 48,2 -1,0 79,84 38,45
    Kuopio 8 959 55,5 -2,5 81,62 45,26
Norra Karelen 24 1 364 37,2 3,1 75,20 28,01
    Joensuu 10 750 41,9 6,4 77,10 32,28
Mellersta Finland 27 2 479 48,0 2,7 95,26 45,74
    Jyväskylä 9 1 201 56,1 3,2 90,18 50,62
Södra Österbotten 22 1 344 41,6 -0,9 68,76 28,58
    Seinäjoki 8 579 45,2 0,4 75,52 34,10
Österbotten 21 1 194 40,3 6,3 80,16 32,33
    Vasa 8 772 44,6 6,2 83,03 37,00
Mellersta Österbotten 10 491 34,3 -3,6 75,07 25,77
    Karleby 5 353 38,4 -2,0 79,82 30,61
Norra Österbotten 48 3 278 41,7 1,6 87,37 36,45
    Uleåborg 10 1 423 51,1 2,1 84,77 43,32
Kajanaland 21 1 615 46,1 -1,3 83,70 38,55
    Kajana 6 387 39,6 2,1 78,45 31,09
Lappland 96 6 245 52,0 8,1 97,44 50,67
    Rovaniemi 12 1 242 73,5 4,8 108,2 79,59
Åland 11 570 17,1 -1,5 . .
    Mariehamn 5 362 22,9 0,0 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum, vilket motsvarar totala logiintäkten delat med rumkapaciteten.

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2012, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/01/matk_2012_01_2012-03-22_tau_003_sv.html