Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Publicerad: 19.7.2012

Utländska turisters övernattningar ökade med 7 procent i maj 2012

Korrigerad 19.7.2012 kl. 9:50. Den korrigerad punkt är markerad med rött. (Var 952 000 miljoner.)

I maj 2012 uppgick de utländska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 389 000 dygn, vilket var 7 procent fler än året innan. Däremot minskade övernattningarna av finländska turister med 1,5 procent och de övernattade 952 000 gånger i inkvarteringsanläggningar i maj 2012. Det totala antalet övernattningar ökade med en procent och totalt statistikfördes drygt 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i maj 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i maj 2012/2011, %

Ökningen av antalet övernattningar av ryska turister fortsatte i maj 2012 och nästan 81 000 övernattningsdygn bokfördes i inkvarteringsanläggningar i Finland. Detta var en femtedel mer än året innan. Följande i ordningen var svenskarna och tyskarna. De svenska turisternas övernattningar uppgick till 46 500 gånger, dvs. en ökning med 3 procent från året innan. Däremot minskade tyskarnas övernattningar med 7 procent och de uppgick till 31 500 i maj 2012. För både de brittiska och de amerikanska turisterna statistikfördes nästan 20 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. De brittiska turisternas övernattningar minskade med 12 procent, medan de amerikanska turisternas låg på nästan samma nivå som i maj året innan. Däremot ökade norrmännens övernattningar med 12 procent och japanernas med 3 procent. De största minskningarna hänförde sig till medelhavsländerna. Spanjorerna övernattningar minskade med 37 procent och italienarnas med 23 procent från året innan. Bland de övriga ur turistsynvinkel viktigaste länderna för Finland var förändringarna i övernattningar mer måttfulla.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i maj mest i Södra Karelen, med 28 procent. I Kajanaland var ökningen av övernattningar 7 procent och i Nyland 6 procent. I Mellersta Finland, Österbotten och Lappland bokfördes 4 procent fler övernattningar än i maj 2011. Övernattningarna minskade mest i Södra Österbotten och Kymmenedalen, med 12 procent i båda landskapen. I Mellersta Österbotten var minskningen 11 procent och i Norra Savolax 10 procent från året innan. När det gäller hela landet ökade övernattningarna med en procent från året innan.

Förändring i övernattningar i maj landskapsvis 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i maj landskapsvis 2012/2011, %

Övernattningarna på hotell ökade med en procent i maj 2012

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till drygt 1,1 miljoner dygn i maj 2012, vilket var en ökningen med en procent från året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 6 procent och uppgick till 346 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 807 000 dygn. Detta var nästan lika många som i maj 2011.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 50,9 procent i maj. Året innan var det 52,5 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 69,2 procent, och i Södra Karelen, 55,5 procent. I Villmanstrand var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 66,5 procent och i Vanda 73,2 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 75,4 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i maj 96,10 euro per dygn. Året innan var det 88,88 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 4 procent under januari–maj 2012

Under januari–maj 2012 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 7,3 miljoner, vilket var 4 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 12 procent och uppgick till totalt 2,2 miljoner övernattningsdygn. De finländska turisterna övernattade 5,1 miljoner gånger, vilket var en procent fler än under januari–maj 2011.

För ryska turister statistikfördes 672 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland under januari–maj, vilket var en femtedel fler än under motsvarande period året innan. Följande i ordningen var tyskarna och svenskarna. Tyskarnas övernattningar ökade med 5,5 procent och antalet övernattningsdygn uppgick till 178 000. De svenska turisterna övernattade 160 000 gånger i inkvarteringsanläggningar, vilket var nästa lika många gånger som under motsvarande period året innan. För britterna bokfördes 158 000 övernattningsdygn, vilket var 8 procent fler än under januari–maj 2011. Fransmännens övernattningar uppgick till 109 000 dygn, dvs. en ökning med 5 procent från året innan. Estländarnas övernattningar steg till 96 000 dygn, vilket var 15 procent fler än under januari–maj 2011. Övernattningarna av japanska turister i inkvarteringsanläggningar ökade dock mest, med 34 procent. Japanernas övernattningar uppgick till 65 000 dygn.

Förändring i övernattningar i januari-maj 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i januari-maj 2012/2011, %

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (351,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/05/matk_2012_05_2012-07-19_tie_001_sv.html