Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juni 2012

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 9 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 663 52 446 56,8 1,7 90,01 51,11
Fasta Finland 646 51 594 56,7 1,7 89,92 51,02
Nyland 119 14 620 72,5 1,2 103,52 75,02
    Helsingfors 53 8 689 79,6 1,1 110,79 88,14
Egentliga Finland 39 3 184 61,8 -3,8 86,34 53,35
    Åbo 18 2 086 65,8 -4,1 86,81 57,13
Satakunta 26 1 303 48,8 -2,9 82,81 40,42
    Björneborg 9 659 55,6 -0,9 83,96 46,67
Egentliga Tavastland 18 1 275 49,5 -0,0 84,31 41,76
    Tavastehus 8 728 47,7 -0,6 88,98 42,41
Birkaland 45 3 783 54,2 -3,7 89,16 48,32
    Tammerfors 23 2 640 59,7 -4,8 92,21 55,10
Päijänne-Tavastland 17 1 772 47,4 1,1 81,14 38,44
    Lahtis 8 719 51,2 1,1 79,76 40,87
Kymmenedalen 17 992 49,2 0,6 82,29 40,49
    Kouvola 6 441 54,6 4,0 79,90 43,62
Södra Karelen 21 1 568 61,3 3,7 89,64 54,98
    Villmanstrand 8 801 70,8 3,8 84,84 60,10
Södra Savolax 38 2 192 46,8 1,3 75,58 35,37
    S:t Michel 8 616 58,1 1,1 82,59 47,96
Norra Savolax 29 2 318 52,8 0,9 85,90 45,34
    Kuopio 10 1 089 63,6 2,1 94,58 60,19
Norra Karelen 26 1 443 47,0 5,1 82,48 38,79
    Joensuu 11 824 51,1 5,1 78,29 40,00
Mellersta Finland 31 2 860 54,0 3,0 91,30 49,26
    Jyväskylä 12 1 570 56,8 -2,7 86,79 49,29
Södra Österbotten 26 1 566 51,5 -2,8 76,39 39,33
    Seinäjoki 8 612 55,6 -9,3 79,71 44,35
Österbotten 23 1 256 55,6 2,0 84,27 46,85
    Vasa 8 809 62,3 6,7 86,38 53,81
Mellersta Österbotten 10 554 51,6 7,6 75,18 38,80
    Karleby 5 410 59,3 8,2 75,46 44,78
Norra Österbotten 48 3 399 45,5 0,4 75,27 34,24
    Uleåborg 11 1 555 58,1 -5,3 80,11 46,58
Kajanaland 22 1 653 54,7 7,7 68,28 37,36
    Kajana 6 406 41,9 10,8 79,41 33,25
Lappland 91 5 856 38,8 7,7 65,98 25,59
    Rovaniemi 12 1 230 61,5 13,7 68,75 42,30
Åland 17 852 59,9 -1,4 . .
    Mariehamn 8 529 73,8 -0,4 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum, vilket motsvarar totala logiintäkten delat med rumkapaciteten.

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2012, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juni 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/06/matk_2012_06_2012-08-16_tau_003_sv.html