Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, juni 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 509 107 7,1 1 050 178 6,9 458 929 7,8
Fasta Finland 1 478 633 7,4 1 033 926 6,9 444 707 8,5
Nyland 483 448 5,8 239 741 5,5 243 707 6,1
    Helsingfors 313 321 3,1 124 181 2,3 189 140 3,6
Egentliga Finland 103 299 -4,4 84 263 1,6 19 036 -24,2
    Åbo 71 528 -4,2 57 305 1,9 14 223 -22,9
Satakunta 28 651 3,1 23 438 5,6 5 213 -6,7
    Björneborg 16 300 14,1 13 589 11,6 2 711 28,4
Egentliga Tavastland 33 511 0,2 29 467 0,7 4 044 -3,7
    Tavastehus 17 709 0,1 14 854 -1,4 2 855 8,6
Birkaland 110 861 7,6 92 739 10,3 18 122 -4,2
    Tammerfors 83 460 14,9 67 092 20,0 16 368 -2,1
Päijänne-Tavastland 45 422 0,8 38 015 -2,1 7 407 19,1
    Lahtis 16 755 -2,2 12 936 -3,1 3 819 0,9
Kymmenedalen 23 707 9,5 16 317 3,1 7 390 27,1
    Kouvola 11 208 8,7 8 509 -0,1 2 699 50,7
Södra Karelen 55 271 29,5 31 092 29,8 24 179 29,0
    Villmanstrand 31 085 60,5 20 531 62,4 10 554 56,9
Södra Savolax 52 086 2,9 40 816 -0,6 11 270 17,5
    S:t Michel 18 407 9,9 11 984 -3,2 6 423 46,6
Norra Savolax 64 613 15,1 56 180 12,3 8 433 37,7
    Kuopio 34 109 17,5 29 409 20,8 4 700 0,3
Norra Karelen 35 421 10,2 30 321 5,4 5 100 51,0
    Joensuu 18 350 9,7 14 758 3,7 3 592 44,3
Mellersta Finland 93 969 9,7 80 058 6,4 13 911 33,9
    Jyväskylä 38 625 3,5 28 820 0,0 9 805 15,3
Södra Österbotten 49 770 0,3 47 987 0,5 1 783 -4,6
    Seinäjoki 15 162 -2,3 14 308 -0,1 854 -28,4
Österbotten 31 936 1,9 23 844 -3,8 8 092 23,5
    Vasa 23 821 0,7 17 393 -5,0 6 428 20,2
Mellersta Österbotten 12 322 20,6 10 258 16,6 2 064 46,1
    Karleby 10 242 26,9 8 288 21,1 1 954 59,6
Norra Österbotten 77 634 2,1 65 071 4,0 12 563 -6,7
    Uleåborg 43 872 1,3 34 462 4,0 9 410 -7,5
Kajanaland 65 641 17,4 60 190 15,0 5 451 52,7
    Kajana 7 760 22,1 6 855 23,4 905 13,0
Lappland 111 071 22,5 64 129 24,9 46 942 19,4
    Rovaniemi 39 835 26,9 23 527 52,3 16 308 2,3
Åland 30 474 -3,5 16 252 3,6 14 222 -10,5
    Mariehamn 22 092 -0,7 12 842 1,9 9 250 -4,1

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2012, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, juni 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/06/matk_2012_06_2012-08-16_tau_004_sv.html