Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.9.2012

Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012

I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3 miljoner dygn övernattningar av finländska turister, vilket var 4 procent färre än i juli 2011. Samtidigt uppgick övernattningarna av utländska turister i inkvarteringsanläggningar i Finland till över 730 000 dygn, dvs. 1,5 procent färre än året innan. Det totala antalet övernattningar minskade med 3,4 procent från juli 2011 och sammanlagt statistikfördes över 3,0 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i juli 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i juli 2012/2011, %

Övernattningarna av ryska turister i inkvarteringsanläggningar i Finland uppgick till 155 000 dygn och de var fortfarande den största gruppen utlänningar i inkvarteringsanläggningar i juli 2012. Övernattningarna av ryska turister ökade med nästan 9 procent från juli året innan. Följande i ordningen var svenskarna med 117 000 övernattningar. Svenskarnas övernattningar sjönk med 2 procent. Den tredje största turistgruppen var tyskarna med 93 000 övernattningar. Deras övernattningar ökade med en procent från året innan. I juli ökade turismen mest från Japan, dvs. med 16 procent. Övernattningarna av japanska turister i inkvarteringsanläggningar i Finland uppgick till 16 000 dygn. I juli minskade spanska och italienska turisters övernattningar mest, med 37 procent resp. 31 procent. Också övernattningarna av brittiska och franska turister sjönk med 12–14 procent i juli jämfört med juli året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i juli 2012 mest i Södra Karelen, med 21,4 procent, i Birkaland, med 8,5 procent, och i Kajanaland, med 4,6 procent, jämfört med juli året innan. I juli minskade övernattningarna mest i Södra Savolax, med 13,6 procent, i Satakunta, med 11,0 procent och i Norra Österbotten, med 9,7 procent.

Förändring i övernattningar i juli landskapsvis 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i juli landskapsvis 2012/2011, %

Övernattningarna på hotell minskade med 2 procent i juli 2012

Det totala antalet övernattningar på hotell var i juli nästan 2 miljoner, vilket var 1,7 procent färre än i juli 2011. Utländska turister övernattade över 510 000 gånger på hotell och finländska turister närmare 1,5 miljoner gånger. Övernattningarna av bägge grupperna minskade med 1,7 procent från juli 2011.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var i juli 59,0 procent. Året innan var det 61,7 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Södra Karelen, 77,9 procent, och i Egentliga Finland, 73,5 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 70,8 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i juli 83,22 euro per dygn. Året innan var det 81,36 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Under januari–juli 12,5 miljoner övernattningsdygn

Under januari–juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna totalt 12,5 miljoner övernattningar, vilket var 2,3 procent fler än under januari–juli 2011. Övernattningarna av finländska turister i inkvarteringsanläggningar låg på samma nivå som året innan och uppgick till 9 miljoner dygn. Antalet övernattningsdygn av utländska turister i inkvarteringsanläggningar i Finland uppgick till 3,5 miljoner dygn, vilket var 7,8 procent fler än under januari–juli 2011.

De ryska turisterna var med sina 929 000 övernattningsdygn den överlägset största gruppen utlänningar i inkvarteringsanläggningarna under januari–juli 2012. De ryska turisternas övernattningar ökade med 19 procent jämfört med januari–juli året innan. De näst största grupperna var tyskarna med 348 000 övernattningar och svenskarna med 336 000 övernattningar. Övernattningarna av tyska turister ökade med 4 procent och övernattningarna av svenska turister minskade med 2 procent jämfört med januari–juli 2011. Däremot ökade japanernas övernattningar med 24 procent och estländarnas med 11 procent. Under januari–juli bokfördes 90 000 övernattningsdygn för japanska turister i inkvarteringsanläggningar i Finland och 142 000 övernattningsdygn för estländska turister. Också övernattningar av brittiska, franska och norska turister ökade med 3–4 procent från året innan. Mest minskade spanjorernas och italienarnas övernattningar, med 25 procent resp. 16 procent, jämfört med januari–juli året innan.

Förändring i övernattningar i januari-juli 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i januari-juli 2012/2011, %

Källa: Inkvarteringsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä 09 1734 3209, Marjut Tuominen 09 1734 3556, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (329,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/07/matk_2012_07_2012-09-13_tie_001_sv.html