Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2012

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 1 036 57 868 47,6 -1,2 58,57
Fasta Finland 1 010 57 013 48,0 -1,2 58,57
Nyland 141 14 697 64,3 -1,5 74,12
    Helsingfors 59 8 593 70,2 -0,6 77,68
Egentliga Finland 61 3 693 49,6 2,1 52,39
    Åbo 23 2 210 56,9 3,1 53,94
Satakunta 37 1 522 37,6 -3,1 58,02
    Björneborg 12 837 40,9 -3,4 51,71
Egentliga Tavastland 29 1 441 39,0 -2,8 53,98
    Tavastehus 12 786 41,9 -3,8 62,36
Birkaland 66 4 387 51,6 -6,1 59,30
    Tammerfors 26 2 876 62,1 -7,2 64,59
Päijänne-Tavastland 32 1 909 40,2 -2,7 50,53
    Lahtis 10 639 53,4 -0,0 60,44
Kymmenedalen 24 1 159 40,3 -1,7 52,53
    Kouvola 9 556 41,2 -2,9 51,47
Södra Karelen 33 1 675 54,4 -1,4 49,26
    Villmanstrand 13 925 63,6 0,8 48,94
Södra Savolax 68 2 067 36,7 -0,9 43,67
    S:t Michel 13 585 51,6 -5,0 47,91
Norra Savolax 45 2 566 46,1 -3,6 51,90
    Kuopio 16 1 267 54,5 -9,9 58,18
Norra Karelen 49 1 578 40,0 1,0 49,12
    Joensuu 11 745 54,5 2,4 55,93
Mellersta Finland 46 2 993 45,7 2,4 54,55
    Jyväskylä 13 1 479 56,2 -0,9 68,42
Södra Österbotten 42 1 762 42,3 -3,6 44,09
    Seinäjoki 9 615 52,6 0,2 57,79
Österbotten 28 1 253 52,0 0,9 63,32
    Vasa 8 771 60,8 2,5 65,01
Mellersta Österbotten 14 557 38,3 -8,8 57,04
    Karleby 7 400 43,2 -11,7 60,52
Norra Österbotten 94 4 237 42,7 -3,0 48,69
    Uleåborg 12 1 583 60,2 -5,6 61,73
Kajanaland 39 2 139 37,3 -2,3 40,53
    Kajana 7 448 39,4 8,3 54,52
Lappland 162 7 378 31,2 2,5 42,86
    Rovaniemi 17 1 373 46,1 2,3 42,70
Åland 26 855 21,0 1,1 .
    Mariehamn 8 465 31,8 0,6 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2012, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/11/matk_2012_11_2013-01-16_tau_001_sv.html