Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, november 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 312 335 2,1 955 721 1,0 356 614 5,4
Fasta Finland 1 303 151 2,1 951 430 0,8 351 721 5,8
Nyland 402 200 1,0 242 992 2,6 159 208 -1,4
    Helsingfors 259 519 1,7 142 350 3,9 117 169 -0,8
Egentliga Finland 84 260 2,2 70 740 0,3 13 520 12,9
    Åbo 56 312 4,3 45 384 -0,7 10 928 31,6
Satakunta 22 961 -2,4 18 273 -2,8 4 688 -1,1
    Björneborg 13 852 7,3 11 820 8,0 2 032 3,1
Egentliga Tavastland 27 579 -2,2 24 316 -1,0 3 263 -10,0
    Tavastehus 15 024 -7,8 12 685 -5,9 2 339 -16,9
Birkaland 107 887 1,4 93 211 0,9 14 676 4,9
    Tammerfors 80 010 8,6 67 317 8,0 12 693 11,6
Päijänne-Tavastland 40 905 -3,9 34 640 -4,3 6 265 -1,3
    Lahtis 14 729 -11,4 10 734 -16,2 3 995 4,7
Kymmenedalen 22 562 5,0 15 818 1,8 6 744 13,1
    Kouvola 10 381 -6,0 8 261 -7,9 2 120 2,2
Södra Karelen 51 263 5,4 24 167 -2,8 27 096 14,1
    Villmanstrand 31 964 17,7 17 849 1,1 14 115 48,6
Södra Savolax 37 611 2,0 29 737 -3,1 7 874 27,4
    S:t Michel 14 583 4,2 11 271 -5,2 3 312 57,3
Norra Savolax 57 272 3,1 52 344 3,3 4 928 1,0
    Kuopio 32 293 9,6 29 394 9,5 2 899 10,4
Norra Karelen 28 687 2,7 23 165 -3,8 5 522 43,3
    Joensuu 17 884 10,0 13 976 3,8 3 908 39,9
Mellersta Finland 65 288 10,5 58 750 8,6 6 538 31,6
    Jyväskylä 35 722 11,0 30 569 6,4 5 153 48,8
Södra Österbotten 38 936 -2,2 37 449 -2,2 1 487 -0,2
    Seinäjoki 13 976 -1,1 13 173 -2,9 803 42,4
Österbotten 26 689 -1,2 22 161 5,3 4 528 -24,1
    Vasa 18 572 -1,7 14 925 6,0 3 647 -24,2
Mellersta Österbotten 9 467 -17,7 8 870 -18,1 597 -10,6
    Karleby 7 242 -18,5 6 718 -20,0 524 8,3
Norra Österbotten 98 791 -2,7 76 149 -2,2 22 642 -4,4
    Uleåborg 42 398 0,3 35 852 0,4 6 546 -0,1
Kajanaland 54 428 -0,2 49 347 2,2 5 081 -18,2
    Kajana 7 473 24,6 6 903 27,7 570 -3,9
Lappland 126 365 13,8 69 301 1,6 57 064 33,4
    Rovaniemi 33 701 1,4 19 058 -3,2 14 643 8,2
Åland 9 184 5,2 4 291 43,1 4 893 -14,7
    Mariehamn 7 082 27,8 3 848 69,0 3 234 -0,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2012, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, november 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/11/matk_2012_11_2013-01-16_tau_002_sv.html