Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, december 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 343 611 2,8 818 398 1,8 525 213 4,5
Fasta Finland 1 338 249 2,9 815 860 1,8 522 389 4,6
Nyland 322 332 -3,8 174 837 -4,4 147 495 -3,1
    Helsingfors 210 721 -6,1 98 068 -8,5 112 653 -4,0
Egentliga Finland 63 166 -6,5 53 946 -7,5 9 220 -0,4
    Åbo 41 674 -2,1 34 670 -4,5 7 004 11,7
Satakunta 16 903 1,2 14 089 5,7 2 814 -16,6
    Björneborg 10 784 15,5 9 336 13,9 1 448 27,1
Egentliga Tavastland 21 248 3,5 19 221 8,8 2 027 -28,9
    Tavastehus 11 512 -8,7 10 324 -0,1 1 188 -48,0
Birkaland 79 352 -2,3 71 291 2,1 8 061 -29,4
    Tammerfors 52 445 -5,3 45 814 -1,2 6 631 -26,5
Päijänne-Tavastland 36 078 2,5 29 014 5,0 7 064 -6,3
    Lahtis 10 478 -2,9 7 394 1,3 3 084 -11,9
Kymmenedalen 14 688 12,6 9 249 6,7 5 439 24,2
    Kouvola 6 674 1,6 5 155 -2,0 1 519 15,8
Södra Karelen 44 560 4,3 19 628 -2,7 24 932 10,5
    Villmanstrand 26 468 12,2 13 733 -3,6 12 735 36,3
Södra Savolax 33 815 9,2 23 702 -4,0 10 113 61,2
    S:t Michel 11 159 9,1 7 671 -3,3 3 488 52,0
Norra Savolax 51 332 -2,2 41 990 -3,8 9 342 5,5
    Kuopio 25 885 2,7 21 257 0,4 4 628 15,2
Norra Karelen 27 624 12,0 20 363 6,3 7 261 32,3
    Joensuu 13 267 3,6 9 921 -4,1 3 346 35,5
Mellersta Finland 77 949 7,0 58 495 6,6 19 454 8,3
    Jyväskylä 23 556 2,5 19 735 4,5 3 821 -6,9
Södra Österbotten 29 603 5,1 28 445 5,3 1 158 -0,9
    Seinäjoki 8 864 -10,6 8 274 -10,9 590 -5,0
Österbotten 19 591 6,4 16 312 11,4 3 279 -13,0
    Vasa 14 272 10,2 11 631 17,8 2 641 -14,0
Mellersta Österbotten 7 464 15,4 7 012 17,5 452 -9,4
    Karleby 5 427 8,1 5 082 9,2 345 -6,0
Norra Österbotten 114 339 4,5 81 500 2,3 32 839 10,5
    Uleåborg 37 785 1,2 30 730 1,9 7 055 -1,7
Kajanaland 72 151 6,1 56 295 5,6 15 856 8,0
    Kajana 5 535 16,9 4 731 18,5 804 8,6
Lappland 306 054 10,4 90 471 13,0 215 583 9,3
    Rovaniemi 73 809 -1,7 14 752 -0,7 59 057 -2,0
Åland 5 362 -7,9 2 538 12,0 2 824 -20,6
    Mariehamn 3 990 -6,0 1 852 -8,0 2 138 -4,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2012, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, december 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/12/matk_2012_12_2013-02-22_tau_002_sv.html