Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, december 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 155 813 1,2 699 278 -0,4 456 535 3,8
Fasta Finland 1 151 162 1,2 697 077 -0,4 454 085 3,8
Nyland 310 784 -3,1 167 931 -4,7 142 853 -1,2
    Helsingfors 201 858 -5,1 93 298 -8,5 108 560 -2,0
Egentliga Finland 59 291 -4,2 50 794 -5,2 8 497 1,8
    Åbo 40 587 -2,8 34 091 -4,9 6 496 9,7
Satakunta 14 538 2,2 12 201 8,7 2 337 -21,9
    Björneborg 9 365 21,3 8 348 22,2 1 017 14,7
Egentliga Tavastland 18 382 3,7 16 441 9,9 1 941 -30,1
    Tavastehus 10 418 -11,0 9 256 -1,8 1 162 -49,1
Birkaland 65 714 -2,3 58 791 1,6 6 923 -26,3
    Tammerfors 48 705 -3,1 42 621 1,3 6 084 -25,7
Päijänne-Tavastland 29 752 0,8 23 385 2,1 6 367 -3,6
    Lahtis 9 845 -1,0 7 036 0,0 2 809 -3,5
Kymmenedalen 11 727 2,9 7 188 -2,9 4 539 13,5
    Kouvola 5 426 -5,2 4 029 -8,7 1 397 6,9
Södra Karelen 37 107 -7,6 16 422 -11,5 20 685 -4,2
    Villmanstrand 21 158 -1,9 11 786 -10,0 9 372 10,7
Södra Savolax 24 063 -5,7 19 522 -10,6 4 541 23,5
    S:t Michel 9 495 0,2 7 012 -7,2 2 483 29,2
Norra Savolax 45 166 -4,9 38 306 -4,9 6 860 -5,3
    Kuopio 22 766 0,3 19 351 0,2 3 415 0,7
Norra Karelen 24 248 5,3 18 439 2,1 5 809 17,1
    Joensuu 12 565 -1,8 9 432 -8,6 3 133 27,1
Mellersta Finland 72 458 5,8 53 688 5,7 18 770 6,2
    Jyväskylä 23 090 1,5 19 271 2,8 3 819 -4,6
Södra Österbotten 27 477 6,5 26 526 7,4 951 -15,4
    Seinäjoki 8 451 -10,8 7 861 -11,2 590 -5,0
Österbotten 17 779 4,8 14 542 10,2 3 237 -14,1
    Vasa 14 272 10,2 11 631 17,8 2 641 -14,0
Mellersta Österbotten 5 922 4,1 5 520 4,6 402 -2,4
    Karleby 4 896 2,3 4 559 1,2 337 20,4
Norra Österbotten 80 101 2,2 57 988 -0,8 22 113 11,0
    Uleåborg 34 862 0,3 29 083 1,5 5 779 -5,4
Kajanaland 59 208 12,6 47 203 6,8 12 005 42,7
    Kajana 5 504 17,4 4 700 19,0 804 8,6
Lappland 247 445 7,3 62 190 2,6 185 255 8,9
    Rovaniemi 66 543 1,1 13 894 6,3 52 649 -0,2
Åland 4 651 3,8 2 201 11,3 2 450 -2,2
    Mariehamn 3 804 -4,4 1 758 -4,6 2 046 -4,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2012, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, december 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/12/matk_2012_12_2013-02-22_tau_004_sv.html