Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2012

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (moms 9 % inkl.) 1) RevPAR, euro (moms 9 % inkl.)
Hela landet 635 50 611 52,6 -0,3 90,96 47,86
Fasta Finland 621 49 883 52,8 -0,2 90,92 48,02
Nyland 117 14 216 64,1 -0,3 100,77 64,65
    Esbo 12 1 214 57,4 0,1 82,06 47,13
    Helsingfors 53 8 419 69,6 -0,3 106,24 73,95
    Vanda 11 2 151 69,0 0,8 98,93 68,22
Egentliga Finland 37 3 115 52,4 -2,9 83,10 43,57
    Åbo 18 2 057 55,9 -3,5 83,27 46,53
Satakunta 24 1 241 45,0 -2,7 83,28 37,48
    Björneborg 9 683 47,3 -1,5 79,96 37,84
Egentliga Tavastland 18 1 255 41,8 -1,4 88,73 37,11
    Tavastehus 8 733 44,1 -1,4 96,06 42,41
Birkaland 43 3 743 52,6 -4,4 91,59 48,18
    Tammerfors 23 2 657 58,3 -4,6 93,99 54,78
Päijänne-Tavastland 17 1 756 45,3 0,7 81,28 36,83
    Lahtis 7 674 49,9 2,1 83,28 41,54
Kymmenedalen 16 948 44,3 0,9 82,08 36,40
    Kouvola 6 430 47,7 4,2 79,88 38,07
Södra Karelen 18 1 415 59,5 -0,2 93,93 55,92
    Villmanstrand 7 737 68,1 -0,4 88,39 60,21
Södra Savolax 29 1 722 42,6 -1,4 79,89 34,05
    S:t Michel 7 532 50,4 -3,4 83,50 42,11
Norra Savolax 28 2 244 51,2 -1,5 83,68 42,86
    Kuopio 10 1 041 61,0 -2,7 89,18 54,39
Norra Karelen 25 1 355 43,9 2,2 79,89 35,07
    Joensuu 10 754 49,9 3,4 78,65 39,26
Mellersta Finland 28 2 620 51,6 2,0 91,18 47,09
    Jyväskylä 10 1 356 56,2 -4,0 93,37 52,46
Södra Österbotten 26 1 482 48,5 -3,3 76,27 37,00
    Seinäjoki 8 608 50,8 -5,4 79,02 40,15
Österbotten 22 1 216 50,5 2,2 83,74 42,29
    Vasa 8 793 56,1 4,1 86,10 48,28
Mellersta Österbotten 10 504 42,3 -4,2 77,54 32,84
    Karleby 5 364 48,7 -5,2 79,77 38,82
Norra Österbotten 48 3 362 47,3 -0,7 83,47 39,44
    Kuusamo 10 706 38,7 1,4 91,19 35,33
    Uleåborg 11 1 501 59,7 -3,1 85,06 50,82
Kajanaland 22 1 667 50,7 1,3 75,31 38,19
    Kajana 6 393 41,8 5,5 77,03 32,19
Lappland 94 6 021 44,1 3,0 87,19 38,49
    Rovaniemi 12 1 235 53,3 2,2 83,12 44,28
Åland 14 728 38,7 -3,4 .. ..
    Mariehamn 7 468 47,0 -2,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2012, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/matk_2012_2013-05-31_tau_003_sv.html