Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 060 58 199 42,6 -2,6 53,67
Fasta Finland 1 037 57 467 42,9 -2,7 53,67
Nyland 141 14 678 54,3 -3,5 66,16
Egentliga Finland 59 3 672 35,3 -1,2 51,24
Satakunta 36 1 484 30,3 -2,2 63,03
Egentliga Tavastland 30 1 436 29,5 -6,3 49,87
Birkaland 67 4 302 37,8 -5,0 54,81
Päijänne-Tavastland 32 1 908 40,4 0,0 46,74
Kymmenedalen 25 1 158 32,9 -2,8 47,27
Södra Karelen 38 1 744 50,0 -0,0 49,54
Södra Savolax 70 2 107 32,9 0,0 40,29
Norra Savolax 47 2 545 42,0 -5,2 47,10
Norra Karelen 52 1 575 36,3 2,0 44,88
Mellersta Finland 46 2 996 42,6 -2,5 45,38
Södra Österbotten 47 1 670 34,4 -1,8 44,33
Österbotten 29 1 273 38,0 -1,2 62,22
Mellersta Österbotten 14 546 32,4 -0,1 55,84
Norra Österbotten 94 4 260 36,5 -2,5 41,45
Kajanaland 41 2 152 38,6 -3,6 42,05
Lappland 169 7 961 45,9 -2,4 50,69
Åland 23 732 13,7 -0,0 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2013, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/01/matk_2013_01_2013-03-21_tau_001_sv.html