Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, januari 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 188 246 -3,2 668 183 -3,0 520 063 -3,5
Fasta Finland 1 184 053 -3,2 665 955 -3,0 518 098 -3,5
Nyland 352 470 -4,9 179 726 -1,9 172 744 -7,9
    Esbo 25 580 -18,2 12 973 -17,2 12 607 -19,2
    Helsingfors 221 738 -5,1 96 706 -0,6 125 032 -8,3
    Vanda 65 486 -1,2 41 408 0,3 24 078 -3,7
Egentliga Finland 56 072 -2,2 44 740 -3,2 11 332 1,9
    Åbo 39 394 1,1 30 774 -3,0 8 620 18,7
Satakunta 15 918 3,7 12 355 7,3 3 563 -7,1
    Björneborg 9 003 11,4 7 158 11,4 1 845 11,8
Egentliga Tavastland 19 920 -14,4 14 888 -11,1 5 032 -22,8
    Tavastehus 11 809 -18,6 8 872 -8,9 2 937 -38,3
Birkaland 68 929 -4,6 55 432 -5,3 13 497 -1,8
    Tammerfors 52 748 -0,3 41 903 -1,5 10 845 4,6
Päijänne-Tavastland 40 440 -2,4 31 102 5,0 9 338 -21,0
    Lahtis 13 798 -5,0 9 273 5,9 4 525 -21,5
Kymmenedalen 17 246 1,4 9 566 -12,0 7 680 25,2
    Kouvola 8 123 -3,7 5 436 -16,6 2 687 40,5
Södra Karelen 47 177 1,3 15 643 -2,5 31 534 3,3
    Villmanstrand 25 444 2,4 11 843 -6,1 13 601 11,2
Södra Savolax 29 571 -7,4 20 387 -5,4 9 184 -11,5
    S:t Michel 12 801 0,5 7 823 1,2 4 978 -0,6
Norra Savolax 55 590 -9,0 37 771 -10,6 17 819 -5,5
    Kuopio 38 973 -1,8 26 775 -0,2 12 198 -5,1
Norra Karelen 27 743 -0,2 17 136 0,1 10 607 -0,7
    Joensuu 14 081 -3,1 9 735 -10,1 4 346 17,7
Mellersta Finland 81 170 -1,3 56 575 5,2 24 595 -13,6
    Jyväskylä 32 716 2,7 25 355 10,8 7 361 -18,0
Södra Österbotten 26 791 -4,5 25 139 -4,7 1 652 -1,4
    Seinäjoki 9 649 -13,0 8 806 -15,2 843 18,4
Österbotten 18 487 -4,8 14 473 -0,3 4 014 -18,3
    Vasa 13 907 -3,7 10 897 -0,1 3 010 -14,9
Mellersta Österbotten 7 268 1,8 6 769 -0,6 499 49,0
    Karleby 5 226 -3,4 4 809 -5,3 417 25,6
Norra Österbotten 72 136 -2,5 44 396 -4,8 27 740 1,4
    Kuusamo 23 838 4,8 9 623 5,8 14 215 4,2
    Uleåborg 31 600 -4,8 23 750 -4,4 7 850 -6,0
Kajanaland 57 380 -0,5 35 325 5,6 22 055 -8,9
    Kajana 5 978 -16,6 4 567 -13,9 1 411 -24,4
    Sotkamo 46 880 3,9 28 409 11,6 18 471 -6,0
Lappland 189 745 -0,4 44 532 -13,8 145 213 4,6
    Rovaniemi 52 561 -1,1 11 209 -3,8 41 352 -0,3
Åland 4 193 2,9 2 228 -0,3 1 965 6,7
    Mariehamn 3 487 1,5 2 012 8,3 1 475 -6,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2013, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, januari 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/01/matk_2013_01_2013-03-21_tau_004_sv.html