Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.5.2013

Utländska turisters övernattningar ökade med 3,7 procent i mars 2013

I mars 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 467 000 övernattningsdygn av utländska turister, vilket var 3,7 procent fler än i mars 2012. De finländska turisternas övernattningar minskade med 1,4 procent från året innan och de övernattade nästan 1,3 miljoner dygn i inkvarteringsanläggningar. Det totala antalet övernattningar var fortsättningsvis på föregående års nivå och totalt statistikfördes i mars 2013 drygt 1,7 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i mars 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i mars 2013/2012, %

De ryska turisterna var den överlägset största gruppen av utländska turister i mars 2013. För dem bokfördes nästan 127 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket var 10,8 procent fler än året innan. Den näst största gruppen var tyskarna med 43 000 övernattningsdygn, även om de hade en procent färre övernattningar än i mars 2012. Britternas övernattningar har ökat kraftigt under hela början av året och de var nu den tredje största gruppen med 35 000 övernattningar. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade i mars med 10,9 procent från året innan. De franska turisternas övernattningar ökade med 18,8 procent från året innan. De övernattade 32 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. Däremot minskade svenskarna övernattningar med 9,8 procent och uppgick till 29 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Övernattningarna ökade mest bland japanerna, med 33,8 procent, och bland spanjorerna, med 23,3 procent. Bland övriga länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel minskade däremot övernattningarna av estländare mest. För dem bokfördes 17 000 övernattningsdygn, vilket var 28,7 procent färre än i mars 2012.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar mest i Norra Karelen, med 14,8 procent, och i Södra Savolax, med 14,5 procent. På Åland ökade övernattningarna med 12,9 procent och i Södra Österbotten med 6,8 procent. Övernattningarna minskade mest i Österbotten, med 9,7 procent. I Birkaland och Nyland minskade övernattningarna i respektive landskap med 7,2 procent. När det gäller hela landet var antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar nästan lika många som året innan.

Förändring i övernattningar i mars landskapsvis 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i mars landskapsvis 2013/2012, %

Övernattningarna på hotell minskade med 2 procent i mars 2013

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till drygt 1,4 miljoner dygn i mars 2013, vilket var 2 procent färre än året innan. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till en miljon dygn. Detta var en minskning med 3,5 procent jämfört med mars 2012. Övernattningarna av utländska turister ökade däremot med 2 procent och uppgick till drygt 409 000 övernattningsdygn på hotell.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 52,8 procent i mars. Året innan var det 56,3 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Lappland, 69,3 procent, och i Kajanaland, 62,2 procent. I Kittilä var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 83,4 procent och i Sotkamo 78,9 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 59,7 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i mars 2013 till 94,81 euro per dygn. Året innan var det 93,48 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 1,2 procent under januari–mars 2013

Under januari–mars 2013 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 4,5 miljoner, vilket var 1,2 procent färre än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 1,8 procent och uppgick till 3 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade 1,5 miljoner gånger, vilket var nästan lika mycket som under januari–mars 2012.

För ryska turister statistikfördes 521 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland och de var som vanligt den överlägset största gruppen av utländska turister i Finland under januari–mars 2013. Deras övernattningar ökade med 0,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Följande i ordningen var britterna och tyskarna. Britternas övernattningar ökade med 12,9 procent och uppgick till något under 130 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Tyskarna övernattade nästan 115 000 gånger, även om antalet övernattningar minskade med 2,7 procent. De franska turisternas övernattningar uppgick till något under 95 000 dygn, vilket var en ökning med 7,2 procent från året innan. De svenska turisterna övernattade 75 500 dygn i inkvarteringsanläggningar under januari–mars, vilket var en minskning med 7,6 procent från motsvarande period året innan. Både de japanska och de holländska turisterna övernattade något under 62 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. De japanska turisternas övernattningar ökade kraftigt, med 20,7 procent, och de holländska turisternas övernattningar med moderata 1,9 procent. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade emellertid spanjorernas övernattningar mest, med 21,6 procent. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar uppgick till 23 000 dygn. Däremot minskade estländarnas övernattningar under januari–mars 2013 mest, med 27,3 procent, och uppgick till 47 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar.

Förändring i övernattningar i januari-mars 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i januari-mars 2013/2012, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (372,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/03/matk_2013_03_2013-05-16_tie_001_sv.html