Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 103 58 618 45,9 -1,9 54,01
Fasta Finland 1 067 57 576 46,3 -2,0 54,03
Nyland 142 14 475 57,4 -2,6 68,82
Egentliga Finland 64 3 703 43,2 0,8 50,99
Satakunta 39 1 479 36,7 -1,2 58,15
Egentliga Tavastland 30 1 433 33,0 -5,6 48,95
Birkaland 71 4 427 43,7 -4,6 54,08
Päijänne-Tavastland 33 1 936 39,6 -4,2 47,69
Kymmenedalen 26 1 136 36,3 1,0 49,44
Södra Karelen 37 1 778 48,8 -1,2 47,91
Södra Savolax 72 2 151 33,5 0,5 40,55
Norra Savolax 48 2 597 45,2 -4,5 49,48
Norra Karelen 53 1 595 37,2 0,8 47,15
Mellersta Finland 48 3 019 44,8 -4,7 45,12
Södra Österbotten 50 1 765 37,9 -0,7 41,09
Österbotten 29 1 279 43,3 -2,0 56,22
Mellersta Österbotten 14 548 39,9 2,2 55,66
Norra Österbotten 98 4 314 42,2 -3,1 45,01
Kajanaland 44 2 166 44,0 -1,7 38,30
Lappland 172 7 776 47,4 0,6 49,02
Åland 37 1 041 25,1 2,5 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2013, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/05/matk_2013_05_2013-07-18_tau_002_sv.html