Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, maj 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 151 572 -0,0 795 666 -1,4 355 906 3,1
Fasta Finland 1 127 356 -0,4 782 862 -1,7 344 494 2,7
Nyland 426 125 -3,4 212 306 -7,6 213 819 1,1
    Esbo 34 733 -4,4 19 339 -4,9 15 394 -3,7
    Helsingfors 281 381 -0,6 117 357 -5,4 164 024 3,2
    Vanda 60 786 -12,9 36 927 -12,0 23 859 -14,3
Egentliga Finland 82 631 8,4 69 062 9,4 13 569 3,5
    Åbo 58 967 11,4 48 568 14,4 10 399 -0,8
Satakunta 25 658 2,1 19 441 3,5 6 217 -2,0
    Björneborg 13 646 6,2 11 428 8,2 2 218 -2,8
Egentliga Tavastland 22 170 -17,9 19 303 -13,9 2 867 -37,5
    Tavastehus 12 957 -20,2 10 803 -17,3 2 154 -32,3
Birkaland 91 764 3,6 76 803 4,7 14 961 -1,3
    Tammerfors 72 790 4,1 59 058 5,2 13 732 -0,5
Päijänne-Tavastland 32 315 -18,5 27 744 -16,4 4 571 -29,7
    Lahtis 12 744 -17,6 9 370 -13,7 3 374 -26,9
Kymmenedalen 21 509 11,6 13 853 3,4 7 656 30,4
    Kouvola 9 207 1,6 7 020 -2,5 2 187 17,6
Södra Karelen 42 869 1,8 17 668 -23,1 25 201 31,6
    Villmanstrand 23 292 -3,9 12 197 -26,7 11 095 46,2
Södra Savolax 32 775 5,0 26 922 3,5 5 853 12,4
    S:t Michel 12 423 -0,4 9 836 -1,1 2 587 2,1
Norra Savolax 44 927 -2,9 40 655 -3,2 4 272 0,3
    Kuopio 28 055 0,6 25 169 1,8 2 886 -8,3
Norra Karelen 25 967 3,3 22 030 2,6 3 937 7,5
    Joensuu 15 177 2,6 12 295 2,6 2 882 2,7
Mellersta Finland 60 405 4,2 54 169 4,5 6 236 2,4
    Jyväskylä 30 689 6,3 26 164 7,9 4 525 -1,7
Södra Österbotten 35 084 10,1 33 984 12,1 1 100 -29,5
    Seinäjoki 11 058 -12,0 10 349 -9,7 709 -35,5
Österbotten 26 898 5,0 21 690 14,8 5 208 -22,4
    Vasa 18 837 6,5 14 626 15,7 4 211 -16,6
Mellersta Österbotten 8 771 -5,2 7 791 -9,2 980 46,1
    Karleby 6 961 -3,9 6 013 -10,1 948 70,2
Norra Österbotten 61 942 -1,8 52 250 -3,3 9 692 7,0
    Kuusamo 7 126 0,5 5 089 -4,3 2 037 14,8
    Uleåborg 36 002 -7,2 29 992 -8,1 6 010 -2,4
Kajanaland 37 447 -1,9 35 776 1,0 1 671 -38,6
    Kajana 5 131 -16,2 4 709 -11,5 422 -47,4
    Sotkamo 30 514 1,8 29 360 4,0 1 154 -33,7
Lappland 48 099 9,5 31 415 3,0 16 684 24,3
    Rovaniemi 19 631 3,3 11 120 -7,8 8 511 22,4
Åland 24 216 19,8 12 804 21,9 11 412 17,7
    Mariehamn 16 332 11,6 8 984 8,8 7 348 15,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2013, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, maj 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/05/matk_2013_05_2013-07-18_tau_007_sv.html