Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 403 66 726 50,7 -1,1 45,28
Fasta Finland 1 331 65 090 50,7 -1,1 45,35
Nyland 157 15 173 70,4 -1,5 65,43
Egentliga Finland 90 4 198 54,0 0,3 43,59
Satakunta 48 1 817 48,2 1,7 45,66
Egentliga Tavastland 32 1 522 43,0 -2,5 40,01
Birkaland 82 4 893 49,5 -2,8 45,16
Päijänne-Tavastland 41 2 194 47,3 1,9 38,71
Kymmenedalen 33 1 254 47,3 0,9 40,10
Södra Karelen 46 2 228 51,1 -3,0 41,18
Södra Savolax 101 3 279 45,6 4,6 29,04
Norra Savolax 59 2 876 49,4 -0,9 41,87
Norra Karelen 69 1 951 42,6 2,2 40,10
Mellersta Finland 68 3 634 47,5 -0,7 38,65
Södra Österbotten 62 2 221 44,8 -1,2 34,82
Österbotten 42 1 605 48,8 -0,6 37,88
Mellersta Österbotten 24 704 44,0 1,0 38,24
Norra Österbotten 118 5 106 42,3 1,2 29,48
Kajanaland 57 2 353 44,2 -2,8 31,89
Lappland 202 8 082 30,5 -4,4 31,72
Åland 72 1 636 50,4 1,0 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2013, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/06/matk_2013_06_2013-08-22_tau_001_sv.html