Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 153 60 016 46,8 -1,8 52,18
Fasta Finland 1 111 58 875 47,1 -1,9 52,22
Nyland 144 14 649 59,5 -2,6 68,35
Egentliga Finland 68 3 784 45,1 0,6 49,01
Satakunta 40 1 535 38,9 -0,6 54,49
Egentliga Tavastland 30 1 448 34,7 -5,2 46,82
Birkaland 73 4 504 44,8 -4,3 52,11
Päijänne-Tavastland 34 1 979 40,9 -3,1 45,37
Kymmenedalen 28 1 156 38,2 1,0 47,09
Södra Karelen 39 1 855 49,3 -1,5 46,54
Södra Savolax 77 2 337 36,4 1,6 36,43
Norra Savolax 50 2 634 45,9 -3,9 47,86
Norra Karelen 56 1 654 38,3 1,1 45,38
Mellersta Finland 51 3 122 45,3 -3,9 43,70
Södra Österbotten 52 1 841 39,2 -0,7 39,57
Österbotten 31 1 334 44,5 -1,7 50,58
Mellersta Österbotten 16 574 40,7 2,0 50,91
Norra Österbotten 101 4 448 42,2 -2,3 41,47
Kajanaland 46 2 195 44,1 -1,9 37,18
Lappland 177 7 827 44,6 -0,2 46,98
Åland 43 1 140 31,1 2,0 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2013, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/06/matk_2013_06_2013-08-22_tau_002_sv.html