Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juni 2013

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 663 52 872 55,7 -1,3 90,33 50,33
Fasta Finland 646 52 021 55,6 -1,3 90,24 50,18
Nyland 119 14 508 71,5 -1,2 102,95 73,59
    Esbo 12 1 199 67,5 0,3 82,27 55,51
    Helsingfors 54 8 601 78,9 -0,7 110,86 87,46
    Vanda 11 2 162 70,3 -2,5 94,62 66,47
Egentliga Finland 40 3 243 60,3 -1,5 87,10 52,50
    Åbo 18 2 085 66,6 0,9 87,65 58,41
Satakunta 27 1 385 53,2 3,5 89,86 47,77
    Björneborg 10 740 55,1 -0,4 83,28 45,92
Egentliga Tavastland 17 1 211 46,6 -3,0 86,51 40,28
    Tavastehus 8 729 45,0 -2,7 91,33 41,10
Birkaland 44 3 935 50,3 -3,9 92,53 46,57
    Tammerfors 24 2 828 53,9 -5,8 96,33 51,93
Päijänne-Tavastland 18 1 881 48,9 0,9 80,03 39,17
    Lahtis 8 753 55,0 2,4 80,65 44,32
Kymmenedalen 18 998 49,2 -0,0 82,24 40,45
    Kouvola 7 447 46,5 -8,1 83,35 38,75
Södra Karelen 21 1 594 54,2 -7,6 91,21 49,46
    Villmanstrand 8 827 59,2 -11,6 87,72 51,95
Södra Savolax 38 2 235 48,8 2,3 81,76 39,88
    S:t Michel 10 671 64,4 6,4 86,82 55,89
Norra Savolax 29 2 326 52,5 -0,3 86,18 45,27
    Kuopio 14 1 395 58,1 -0,2 91,46 53,17
Norra Karelen 24 1 342 50,0 3,0 85,00 42,54
    Joensuu 9 732 59,2 8,1 84,45 50,01
Mellersta Finland 31 2 864 54,4 -1,1 88,82 48,27
    Jyväskylä 12 1 536 53,8 -4,9 86,14 46,36
Södra Österbotten 29 1 680 51,0 -0,8 74,93 38,20
    Seinäjoki 8 622 52,6 -3,0 80,60 42,39
Österbotten 22 1 221 58,5 2,7 86,81 50,78
    Vasa 8 807 63,5 1,2 91,26 57,93
Mellersta Österbotten 10 542 49,3 0,5 71,51 35,25
    Karleby 5 398 56,2 0,5 70,60 39,67
Norra Österbotten 49 3 487 48,0 2,5 77,90 37,43
    Kuusamo 10 734 23,9 -2,9 64,22 15,37
    Uleåborg 12 1 584 61,2 3,3 82,69 50,64
Kajanaland 22 1 761 50,8 -4,1 66,97 34,01
    Kajana 6 404 40,6 -0,9 76,87 31,22
    Sotkamo 7 1 081 60,4 -5,7 61,64 37,21
Lappland 88 5 808 34,4 -4,7 63,71 21,91
    Rovaniemi 11 1 171 51,8 -9,7 64,25 33,28
Åland 17 851 62,5 3,7 .. ..
    Mariehamn 8 528 76,0 2,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2013, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juni 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/06/matk_2013_06_2013-08-22_tau_005_sv.html