Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, juni 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 496 323 -1,0 1 057 581 0,5 438 742 -4,6
Fasta Finland 1 463 934 -1,2 1 039 162 0,3 424 772 -4,7
Nyland 468 732 -3,1 237 995 -0,7 230 737 -5,5
    Esbo 35 486 -3,9 18 346 -6,4 17 140 -1,1
    Helsingfors 303 408 -3,2 128 927 3,8 174 481 -7,8
    Vanda 71 113 -1,7 41 568 -6,8 29 545 6,7
Egentliga Finland 100 304 -2,5 80 640 -3,9 19 664 3,5
    Åbo 70 101 -2,0 55 079 -3,9 15 022 5,6
Satakunta 33 998 16,7 27 625 17,5 6 373 13,3
    Björneborg 18 816 15,4 16 357 20,4 2 459 -9,3
Egentliga Tavastland 29 847 -10,9 26 311 -10,7 3 536 -12,6
    Tavastehus 16 919 -4,5 14 616 -1,6 2 303 -19,3
Birkaland 106 127 -4,3 91 318 -1,5 14 809 -18,3
    Tammerfors 77 288 -7,4 63 978 -4,6 13 310 -18,7
Päijänne-Tavastland 49 373 7,1 44 107 13,7 5 266 -27,9
    Lahtis 17 645 4,0 14 159 8,6 3 486 -11,3
Kymmenedalen 23 487 -0,9 14 212 -12,9 9 275 25,5
    Kouvola 9 606 -14,3 7 307 -14,1 2 299 -14,8
Södra Karelen 55 150 2,3 29 416 -2,9 25 734 8,9
    Villmanstrand 30 941 0,2 19 450 -2,9 11 491 6,0
Södra Savolax 57 692 13,0 44 986 11,9 12 706 17,1
    S:t Michel 22 522 16,2 15 332 18,6 7 190 11,4
Norra Savolax 64 307 -0,5 56 315 0,2 7 992 -5,2
    Kuopio 42 947 0,2 38 350 2,8 4 597 -17,3
Norra Karelen 35 355 -0,2 30 014 -1,0 5 341 4,7
    Joensuu 19 326 5,3 15 165 2,8 4 161 15,8
Mellersta Finland 97 709 -0,1 84 403 1,7 13 306 -10,3
    Jyväskylä 40 765 -4,6 32 982 2,5 7 783 -26,1
Södra Österbotten 51 534 3,3 49 556 2,9 1 978 14,1
    Seinäjoki 14 470 -4,6 13 088 -8,5 1 382 61,8
Österbotten 31 627 -1,2 25 293 5,8 6 334 -21,9
    Vasa 22 932 -3,7 18 051 3,8 4 881 -24,1
Mellersta Österbotten 12 492 0,0 11 147 6,7 1 345 -34,1
    Karleby 9 828 -5,6 8 634 1,8 1 194 -38,2
Norra Österbotten 86 583 11,4 69 782 7,1 16 801 33,7
    Kuusamo 11 030 8,5 9 064 10,4 1 966 0,5
    Uleåborg 47 619 7,0 35 892 2,4 11 727 23,9
Kajanaland 64 623 -1,6 60 272 0,1 4 351 -20,3
    Kajana 7 306 -5,1 6 396 -5,8 910 0,6
    Sotkamo 53 611 0,0 50 509 1,6 3 102 -19,7
Lappland 94 994 -14,9 55 770 -13,1 39 224 -17,4
    Rovaniemi 30 366 -23,8 16 223 -31,0 14 143 -13,3
Åland 32 389 8,3 18 419 16,8 13 970 -1,2
    Mariehamn 21 982 -0,5 13 722 6,9 8 260 -10,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2013, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, juni 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/06/matk_2013_06_2013-08-22_tau_007_sv.html