Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-juni 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 7 650 429 -2,1 5 288 934 -2,0 2 361 495 -2,2
Fasta Finland 7 562 791 -2,2 5 242 631 -2,2 2 320 160 -2,4
Nyland 2 243 455 -4,4 1 203 321 -4,9 1 040 134 -3,8
    Esbo 169 084 -8,5 95 136 -7,6 73 948 -9,6
    Helsingfors 1 425 936 -3,9 651 110 -3,8 774 826 -4,0
    Vanda 381 030 -5,6 241 712 -7,9 139 318 -1,3
Egentliga Finland 437 881 -1,2 363 213 -0,9 74 668 -2,6
    Åbo 307 217 0,6 251 623 0,8 55 594 -0,6
Satakunta 133 372 4,1 106 253 7,4 27 119 -7,3
    Björneborg 76 875 10,0 64 906 13,0 11 969 -3,8
Egentliga Tavastland 141 663 -9,5 121 590 -5,7 20 073 -27,6
    Tavastehus 79 863 -16,1 67 641 -8,9 12 222 -41,7
Birkaland 526 826 -2,8 449 870 -1,7 76 956 -8,8
    Tammerfors 392 109 -2,8 324 415 -1,5 67 694 -8,3
Päijänne-Tavastland 239 777 -7,4 204 578 -3,8 35 199 -24,1
    Lahtis 83 285 -10,7 61 100 -6,4 22 185 -20,6
Kymmenedalen 107 057 2,6 66 270 -7,2 40 787 24,0
    Kouvola 47 213 -7,4 35 314 -13,6 11 899 17,3
Södra Karelen 272 452 0,3 120 211 -11,2 152 241 11,6
    Villmanstrand 151 649 -0,8 83 820 -13,3 67 829 20,9
Södra Savolax 203 913 4,5 164 445 4,6 39 468 4,2
    S:t Michel 83 412 5,5 61 829 3,7 21 583 10,9
Norra Savolax 343 752 -3,8 298 170 -3,2 45 582 -7,4
    Kuopio 231 453 -0,8 201 128 1,0 30 325 -11,4
Norra Karelen 170 840 -1,7 136 915 1,6 33 925 -13,2
    Joensuu 93 410 -4,4 71 891 0,2 21 519 -17,1
Mellersta Finland 493 670 -2,6 420 799 1,6 72 871 -21,3
    Jyväskylä 196 407 -7,3 166 075 0,5 30 332 -34,8
Södra Österbotten 215 375 3,9 204 970 4,2 10 405 -2,2
    Seinäjoki 68 969 -6,7 62 903 -7,1 6 066 -3,2
Österbotten 144 170 -4,5 115 836 0,4 28 334 -20,2
    Vasa 105 882 -5,9 84 156 -2,0 21 726 -18,4
Mellersta Österbotten 54 735 3,0 49 940 3,7 4 795 -3,2
    Karleby 42 867 2,1 38 673 3,2 4 194 -6,6
Norra Österbotten 507 306 1,7 405 154 0,1 102 152 8,8
    Kuusamo 133 829 1,4 100 003 -0,2 33 826 6,4
    Uleåborg 244 051 0,2 197 963 -1,3 46 088 7,3
Kajanaland 377 164 0,7 337 877 3,3 39 287 -16,9
    Kajana 40 087 -2,4 35 653 -0,1 4 434 -17,9
    Sotkamo 314 838 3,3 285 251 5,5 29 587 -14,0
Lappland 949 383 -1,6 473 219 -8,2 476 164 5,8
    Rovaniemi 211 195 -3,1 80 242 -11,4 130 953 2,7
Åland 87 638 15,5 46 303 24,9 41 335 6,4
    Mariehamn 64 395 10,3 36 568 19,1 27 827 0,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2013, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-juni 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/06/matk_2013_06_2013-08-22_tau_008_sv.html