Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, juli 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 968 664 0,1 1 447 760 -0,4 520 904 1,4
Fasta Finland 1 921 850 -0,0 1 428 073 -0,4 493 777 1,1
Nyland 526 708 1,7 280 296 1,4 246 412 2,1
    Esbo 39 909 4,6 22 164 1,3 17 745 8,9
    Helsingfors 348 983 -0,6 163 339 1,3 185 644 -2,2
    Vanda 73 681 7,4 44 069 -0,4 29 612 21,5
Egentliga Finland 146 457 -6,7 122 193 -5,3 24 264 -13,6
    Åbo 101 957 -9,5 85 068 -7,5 16 889 -18,4
Satakunta 47 585 2,1 43 455 1,7 4 130 6,4
    Björneborg 29 793 6,3 27 766 6,4 2 027 5,7
Egentliga Tavastland 33 858 -4,3 30 377 -0,7 3 481 -27,3
    Tavastehus 21 189 -4,6 18 689 -0,6 2 500 -26,4
Birkaland 166 436 -7,3 146 304 -9,4 20 132 11,3
    Tammerfors 117 407 -9,0 100 268 -12,4 17 139 18,0
Päijänne-Tavastland 50 659 -5,6 43 363 1,3 7 296 -32,7
    Lahtis 14 933 -16,9 12 280 -10,3 2 653 -38,1
Kymmenedalen 31 124 1,0 22 105 -5,8 9 019 22,9
    Kouvola 13 676 -5,3 11 241 -7,2 2 435 4,7
Södra Karelen 81 270 4,5 44 275 -2,9 36 995 14,8
    Villmanstrand 44 343 4,2 30 962 -1,7 13 381 21,0
Södra Savolax 84 545 -4,4 69 672 -5,4 14 873 0,7
    S:t Michel 26 509 3,4 20 434 -0,4 6 075 18,5
Norra Savolax 89 720 -2,2 79 248 1,2 10 472 -22,0
    Kuopio 57 860 -1,1 51 740 2,7 6 120 -24,6
Norra Karelen 51 245 3,5 44 870 3,9 6 375 0,8
    Joensuu 24 050 3,5 20 767 3,9 3 283 1,4
Mellersta Finland 117 294 1,4 99 136 -1,0 18 158 16,7
    Jyväskylä 53 942 9,9 44 142 9,1 9 800 13,8
Södra Österbotten 90 339 9,5 88 725 9,7 1 614 0,9
    Seinäjoki 25 784 8,6 25 230 9,1 554 -12,8
Österbotten 53 659 4,6 45 941 7,0 7 718 -7,7
    Vasa 43 964 6,4 37 697 8,6 6 267 -5,0
Mellersta Österbotten 15 302 -5,0 14 050 -0,9 1 252 -34,7
    Karleby 12 035 -2,1 11 165 4,3 870 -45,0
Norra Österbotten 112 732 -0,7 93 069 -1,9 19 663 5,3
    Kuusamo 18 073 -3,3 16 355 0,2 1 718 -27,3
    Uleåborg 61 841 0,1 46 645 -0,6 15 196 2,7
Kajanaland 92 512 14,6 80 096 10,2 12 416 54,4
    Kajana 11 812 7,9 10 419 6,4 1 393 20,5
    Sotkamo 72 923 15,4 62 830 9,2 10 093 77,6
Lappland 130 405 -2,5 80 898 0,3 49 507 -6,7
    Rovaniemi 33 786 -6,3 17 928 -1,4 15 858 -11,2
Åland 46 814 3,7 19 687 -1,4 27 127 7,7
    Mariehamn 30 294 -0,7 15 846 -1,6 14 448 0,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2013, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, juli 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/07/matk_2013_07_2013-09-20_tau_007_sv.html