Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 216 61 674 48,8 -1,5 48,50
Fasta Finland 1 165 60 386 49,0 -1,6 48,55
Nyland 145 14 704 62,4 -2,3 63,88
Egentliga Finland 74 3 896 49,0 0,2 45,73
Satakunta 42 1 610 41,9 -0,5 47,46
Egentliga Tavastland 30 1 466 36,7 -4,1 44,82
Birkaland 75 4 635 48,1 -3,5 49,27
Päijänne-Tavastland 36 2 037 41,3 -4,1 42,55
Kymmenedalen 29 1 182 43,8 0,3 42,94
Södra Karelen 40 1 928 53,0 -2,3 43,75
Södra Savolax 83 2 574 42,0 1,6 34,56
Norra Savolax 52 2 701 48,6 -2,2 45,12
Norra Karelen 58 1 716 42,6 2,1 41,54
Mellersta Finland 55 3 222 46,4 -2,8 42,95
Södra Österbotten 55 1 939 43,0 -0,6 37,14
Österbotten 34 1 389 46,7 -1,0 42,48
Mellersta Österbotten 18 599 42,0 0,6 45,16
Norra Österbotten 104 4 561 43,5 -1,3 38,36
Kajanaland 49 2 286 44,5 -2,8 36,76
Lappland 185 7 941 41,8 -0,2 42,80
Åland 52 1 287 39,2 0,6 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2013, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/09/matk_2013_09_2013-11-21_tau_002_sv.html