Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.12.2013

Utländska turisters övernattningar minskade med 2,9 procent i oktober 2013

I oktober 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland något under 316 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 2,9 procent mindre än i oktober 2012. Inhemska turisters övernattningar uppgick till drygt en miljon dygn. Detta var dock 1,8 procent färre än året innan. Det totala antalet övernattningar minskade med 2,1 procent från året innan och totalt statistikfördes något under 1,4 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i oktober 2013. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i oktober 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i oktober 2013/2012, %

De ryska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade med 5,4 procent i oktober 2013 och de var fortfarande den största gruppen av utländska turister med nästan 76 000 övernattningsdygn. Sedan kom de svenska och tyska grupperna. Övernattningarna av svenskar uppgick till 31 000 övernattningsdygn, vilket dock var 7,3 procent färre än året innan. Övernattningarna av tyskar i inkvarteringsanläggningar minskade med 9,2 procent och uppgick till 23 000 övernattningsdygn. Övernattningarna av estländare och fransmän minskade kraftigt från året innan och för dem bokfördes 17-18 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningar än i oktober 2012. Estländarna övernattade 13 500 gånger och fransmännen drygt 7 000 gånger. Amerikanernas övernattningar minskade med 14,7 procent och för dem bokfördes något under 12 000 övernattningsdygn. Däremot ökade britternas övernattningar med 7,2 procent från året innan och för dem bokfördes 19 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de kinesiska turisternas övernattningar mest, med 26,5 procent. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar uppgick till drygt 10 000 dygn. För japaner bokfördes nästan 14 000 övernattningar, vilket var 4,1 procent fler än året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i oktober mest i Kymmenedalen, med 17,2 procent, och i Norra Karelen, med 8,4 procent. I Mellersta Österbotten, Södra Savolax samt Södra Karelen bokfördes 6-8 procent fler övernattningar än i oktober 2012. Däremot minskade övernattningarna i Österbotten med 12,9 procent och i Satakunta med 8,5 procent. När det gäller hela landet bokfördes i oktober 2,1 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningar än året innan.

Förändring i övernattningar i oktober landskapsvis 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i oktober landskapsvis 2013/2012, %

Övernattningarna på hotell minskade med 2,8 procent i oktober 2013

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till 1,2 miljoner dygn i oktober 2013, vilket var 2,8 procent färre än året innan. För finländska turister bokfördes 924 000 övernattningsdygn, vilket var 2,2 procent färre än i oktober 2012. Övernattningarna av utländska turister minskade med 4,7 procent och uppgick till något under 280 000 övernattningsdygn på hotell.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 49,4 procent i oktober. Året innan var det 51,3 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland och i Södra Karelen. I båda landskapen var kapacitetsutnyttjandet 62,4 procent. I Villmanstrand var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 75,4 procent och i Vanda 71,8 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 66,8 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i oktober 2013 till 89,93 euro per dygn. Året innan var det 91,28 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 0,7 procent under januari–oktober 2013

Under januari–oktober 2013 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 17,5 miljoner, vilket var 0,7 procent färre än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med en procent och uppgick till 12,6 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade 4,9 miljoner gånger, vilket var en ökning med 0,3 procent jämfört med januari–oktober 2012.

För ryska turister statistikfördes drygt 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland och de var den överlägset största turistgruppen under januari–oktober 2013. De ryska turisternas övernattningar ökade med 7,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den näst största gruppen var svenskarna. De övernattade 483 000 gånger, vilket var 0,5 procent färre än under januari–oktober 2012. Den tredje största gruppen var tyskarna med 450 000 övernattningar. Tyskarnas övernattningsdygn började minska i juni och för dem bokfördes 6,9 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningar än under januari–oktober 2012. Däremot har britternas övernattningar ökat kraftigt under hela innevarande år och under januari–oktober var antalet övernattningar 12,2 procent fler än under motsvarande period året innan. Britternas övernattningar steg till drygt 303 000 dygn. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de kinesiska och japanska turisternas övernattningar mest. De kinesiska turisternas övernattningar ökade med 27,5 procent och de japanska turisternas med 18,6 procent. Däremot minskade estländarnas övernattningar fortfarande kraftigt och under januari–oktober 2013 uppgick deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar till 155 000 dygn, vilket var 22,0 procent färre än under motsvarande period året innan.

Förändring i övernattningar i januari-oktober 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i januari-oktober 2013/2012, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (385,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/10/matk_2013_10_2013-12-19_tie_001_sv.html