Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2013

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 18 888 739 -0,5 13 570 748 -0,9 5 317 991 0,8
Fasta Finland 18 479 531 -0,5 13 410 401 -1,0 5 069 130 0,7
Nyland 4 777 655 -3,3 2 598 728 -3,6 2 178 927 -2,9
Egentliga Finland 1 126 695 -3,8 924 552 -3,7 202 143 -4,4
Satakunta 404 897 1,3 348 889 2,7 56 008 -6,9
Egentliga Tavastland 346 829 -8,0 306 649 -6,1 40 180 -19,8
Birkaland 1 398 666 -2,6 1 181 929 -3,5 216 737 2,7
Päijänne-Tavastland 561 817 -3,7 479 350 -1,6 82 467 -14,6
Kymmenedalen 352 074 9,9 226 799 -0,4 125 275 35,3
Södra Karelen 707 735 5,9 341 765 -4,2 365 970 17,6
Södra Savolax 769 947 15,2 568 851 11,0 201 096 28,9
Norra Savolax 816 513 -2,5 701 023 -2,4 115 490 -2,9
Norra Karelen 484 364 4,6 396 627 6,2 87 737 -1,9
Mellersta Finland 1 032 666 -3,9 892 915 -2,1 139 751 -13,9
Södra Österbotten 666 656 3,4 632 084 2,4 34 572 26,3
Österbotten 401 842 -1,4 332 647 -0,5 69 195 -5,5
Mellersta Österbotten 159 132 4,9 142 984 3,6 16 148 18,2
Norra Österbotten 1 486 689 2,2 1 236 373 1,5 250 316 6,0
Kajanaland 896 887 1,5 805 352 2,6 91 535 -7,7
Lappland 2 088 467 -0,2 1 292 884 -1,6 795 583 2,0
Åland 409 208 2,2 160 347 2,4 248 861 2,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2013, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/11/matk_2013_11_2014-01-16_tau_004_sv.html