Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, november 2013

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 621 50 800 51,2 -0,2 91,04 46,65
Fasta Finland 611 50 249 51,5 -0,2 91,06 46,91
Nyland 114 14 369 64,7 -0,4 103,34 66,87
    Esbo 11 1 184 57,6 -0,6 88,52 50,99
    Helsingfors 54 8 620 70,6 0,1 109,20 77,12
    Vanda 11 2 197 69,0 -3,3 101,18 69,85
Egentliga Finland 37 3 160 49,0 -5,3 80,87 39,62
    Åbo 18 2 062 52,6 -6,8 81,33 42,80
Satakunta 25 1 285 42,1 0,1 81,04 34,10
    Björneborg 9 732 43,4 0,9 77,19 33,54
Egentliga Tavastland 17 1 208 41,6 0,0 86,68 36,05
    Tavastehus 8 739 41,5 -1,4 95,93 39,79
Birkaland 42 3 865 55,5 1,5 93,65 52,00
    Tammerfors 24 2 828 61,6 0,2 96,65 59,54
Päijänne-Tavastland 16 1 822 40,9 -0,7 75,57 30,89
    Lahtis 6 700 47,4 -5,1 84,10 39,89
Kymmenedalen 18 980 63,4 17,3 75,19 47,66
    Kouvola 7 443 62,5 12,8 77,57 48,49
Södra Karelen 17 1 319 54,4 -6,5 100,32 54,53
    Villmanstrand 7 743 55,3 -16,6 91,47 50,62
Södra Savolax 27 1 543 42,3 0,6 71,42 30,21
    S:t Michel 8 558 48,9 -4,1 76,08 37,18
Norra Savolax 28 2 295 48,2 -1,1 84,81 40,89
    Kuopio 14 1 369 51,5 0,1 88,56 45,63
Norra Karelen 22 1 201 47,7 2,4 80,31 38,35
    Joensuu 7 610 64,1 8,8 81,79 52,40
Mellersta Finland 27 2 668 45,4 -4,1 86,27 39,17
    Jyväskylä 10 1 376 57,0 -2,2 88,68 50,58
Södra Österbotten 28 1 506 51,3 2,9 72,91 37,38
    Seinäjoki 8 574 60,3 7,7 80,52 48,56
Österbotten 21 1 204 49,2 -4,5 83,88 41,28
    Vasa 8 794 55,1 -5,7 85,85 47,27
Mellersta Österbotten 10 496 51,5 11,4 78,46 40,38
    Karleby 5 358 59,1 14,6 82,19 48,58
Norra Österbotten 49 3 461 50,2 2,9 83,91 42,14
    Kuusamo 11 761 44,6 6,3 90,76 40,44
    Uleåborg 12 1 584 64,1 3,7 87,82 56,26
Kajanaland 21 1 756 42,3 -1,1 75,39 31,90
    Kajana 6 409 33,4 -10,2 79,50 26,58
    Sotkamo 7 1 090 51,2 0,3 73,83 37,81
Lappland 92 6 111 33,6 -0,6 82,84 27,84
    Rovaniemi 12 1 237 50,9 3,6 75,37 38,38
Åland 10 551 26,4 1,1 .. ..
    Mariehamn 4 309 40,1 5,7 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2013, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, november 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/11/matk_2013_11_2014-01-16_tau_005_sv.html