Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 184 60 934 47,7 -1,3 49,79
Fasta Finland 1 138 59 633 48,1 -1,3 49,89
Nyland 144 14 647 61,7 -1,7 64,89
    Esbo . . . . .
    Helsingfors 61 8 543 67,8 -1,7 69,20
    Vanda 11 2 167 67,6 -1,4 65,21
Egentliga Finland 71 3 844 47,4 -0,4 46,81
    Åbo 24 2 232 53,7 -0,8 48,85
Satakunta 42 1 602 40,2 -0,7 48,75
    Björneborg 13 813 44,8 -0,4 47,08
Egentliga Tavastland 30 1 443 35,9 -3,4 45,62
    Tavastehus 13 819 37,1 -5,2 48,83
Birkaland 74 4 597 47,7 -2,7 50,61
    Tammerfors . . . . .
Päijänne-Tavastland 35 2 028 39,8 -3,7 43,01
    Lahtis 11 730 44,6 -4,8 54,80
Kymmenedalen 29 1 179 43,8 2,4 44,82
    Kouvola 12 565 39,9 -2,8 41,55
Södra Karelen 39 1 882 51,3 -2,7 45,11
    Villmanstrand 14 997 56,5 -5,1 48,93
Södra Savolax 81 2 470 40,2 1,5 35,63
    S:t Michel 18 730 47,2 1,7 39,67
Norra Savolax 51 2 668 47,2 -2,2 46,06
    Kuopio 24 1 584 52,9 -1,2 48,46
Norra Karelen 56 1 662 41,9 2,1 43,08
    Joensuu . . . . .
Mellersta Finland 53 3 166 45,1 -2,6 44,36
    Jyväskylä 15 1 528 50,0 -3,6 59,41
Södra Österbotten 53 1 911 41,8 -0,8 38,43
    Seinäjoki . . . . .
Österbotten 32 1 362 45,6 -1,9 45,38
    Vasa . . . . .
Mellersta Österbotten 17 585 42,3 2,2 46,95
    Karleby 8 410 49,5 2,6 50,73
Norra Österbotten 102 4 490 43,3 -0,5 39,76
    Kuusamo 36 1 282 35,9 -1,0 34,40
    Uleåborg 15 1 682 56,4 -1,6 52,42
Kajanaland 48 2 251 43,5 -1,9 38,08
    Kajana . . . . .
Lappland 180 7 847 40,6 -0,1 43,30
    Rovaniemi 17 1 336 53,0 1,4 47,15
Åland 46 1 301 31,7 -2,7 ..
    Mariehamn 10 536 48,2 4,4 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556 (9.6.2014=> 029 551 3556), Ossi Nurmi 09 1734 2984 (9.6.2014 => 029 551 2984), liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2013, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/matk_2013_2014-05-30_tau_001_sv.html