Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2013

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 636 51 163 51,3 -1,3 91,00 46,69
Fasta Finland 622 50 449 51,4 -1,4 90,96 46,80
Nyland 115 14 180 62,5 -1,6 99,89 62,45
    Esbo 12 1 206 56,2 -1,3 81,73 45,90
    Helsingfors 53 8 392 68,0 -1,6 105,66 71,89
    Vanda 11 2 167 67,6 -1,4 97,89 66,15
Egentliga Finland 37 3 162 51,4 -1,0 83,13 42,77
    Åbo 18 2 064 55,0 -0,8 84,26 46,38
Satakunta 25 1 257 44,5 -0,5 85,04 37,81
    Björneborg 9 697 47,2 -0,1 83,65 39,47
Egentliga Tavastland 17 1 232 38,4 -3,5 86,30 33,10
    Tavastehus 8 736 38,6 -5,6 92,50 35,69
Birkaland 43 3 879 49,7 -2,9 92,20 45,80
    Tammerfors 24 2 789 54,4 -3,9 95,21 51,77
Päijänne-Tavastland 17 1 811 41,3 -4,0 79,41 32,83
    Lahtis 7 685 44,8 -5,0 84,74 38,00
Kymmenedalen 17 963 47,0 2,6 81,24 38,16
    Kouvola 7 437 44,1 -3,6 80,37 35,44
Södra Karelen 19 1 428 55,4 -4,1 95,82 53,11
    Villmanstrand 7 757 60,2 -7,9 89,66 53,95
Södra Savolax 30 1 745 43,9 1,2 79,33 34,80
    S:t Michel 9 586 50,1 1,3 82,59 41,38
Norra Savolax 28 2 312 49,4 -1,9 86,41 42,65
    Kuopio 14 1 393 54,8 -0,8 90,64 49,71
Norra Karelen 23 1 268 47,2 3,3 82,92 39,16
    Joensuu 8 673 54,9 5,0 82,24 45,14
Mellersta Finland 29 2 727 48,4 -3,2 91,66 44,39
    Jyväskylä 11 1 423 52,1 -4,0 93,42 48,72
Södra Österbotten 28 1 517 48,5 -0,0 75,08 36,41
    Seinäjoki 8 580 52,5 1,7 80,89 42,46
Österbotten 21 1 209 48,6 -1,9 84,89 41,28
    Vasa 8 804 53,6 -2,5 87,75 47,00
Mellersta Österbotten 10 506 44,1 1,8 76,91 33,94
    Karleby 5 366 50,5 1,9 79,00 39,92
Norra Österbotten 49 3 469 46,7 -0,5 83,82 39,17
    Kuusamo 10 747 37,5 -1,2 94,33 35,38
    Uleåborg 12 1 585 57,4 -2,1 84,59 48,54
Kajanaland 22 1 759 48,4 -2,4 78,84 38,12
    Kajana 6 410 38,2 -3,6 79,66 30,46
Lappland 93 6 025 44,1 -0,0 88,63 39,11
    Rovaniemi 11 1 196 54,8 1,5 85,79 47,03
Åland 13 714 41,3 2,6 .. ..
    Mariehamn 6 444 52,3 5,3 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556 (9.6.2014=> 029 551 3556), Ossi Nurmi 09 1734 2984 (9.6.2014 => 029 551 2984), liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2013, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/matk_2013_2014-05-30_tau_003_sv.html