Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 16 007 595 -1,7 11 169 153 -2,1 4 838 442 -0,8
Fasta Finland 15 806 737 -1,8 11 074 949 -2,2 4 731 788 -0,9
Nyland 4 794 876 -3,2 2 572 528 -3,6 2 222 348 -2,8
    Esbo 359 560 -3,4 201 435 -4,9 158 125 -1,5
    Helsingfors 3 088 985 -3,3 1 433 566 -1,7 1 655 419 -4,7
    Vanda 790 717 -2,3 489 386 -7,0 301 331 6,3
Egentliga Finland 961 145 -3,7 794 486 -3,0 166 659 -6,9
    Åbo 665 642 -4,4 543 346 -3,4 122 296 -8,6
Satakunta 293 556 1,0 244 765 3,2 48 791 -8,7
    Björneborg 174 082 2,4 152 216 3,9 21 866 -6,9
Egentliga Tavastland 296 039 -8,1 257 512 -5,6 38 527 -21,7
    Tavastehus 175 246 -10,2 150 391 -5,7 24 855 -30,5
Birkaland 1 175 457 -2,6 1 004 444 -2,4 171 013 -3,4
    Tammerfors 874 747 -3,0 724 078 -3,1 150 669 -2,4
Päijänne-Tavastland 477 503 -6,5 409 764 -3,0 67 739 -23,1
    Lahtis 161 309 -11,3 122 480 -7,2 38 829 -22,2
Kymmenedalen 254 965 7,4 157 927 -1,7 97 038 26,5
    Kouvola 107 676 -4,4 81 801 -8,0 25 875 9,3
Södra Karelen 608 941 3,6 286 049 -6,0 322 892 13,9
    Villmanstrand 339 816 2,8 197 973 -8,0 141 843 22,8
Södra Savolax 468 160 3,0 381 817 2,4 86 343 6,0
    S:t Michel 178 197 5,3 135 377 3,3 42 820 12,3
Norra Savolax 707 979 -2,8 620 864 -2,5 87 115 -5,1
    Kuopio 465 544 0,2 408 149 1,2 57 395 -6,2
Norra Karelen 370 505 0,3 305 222 1,9 65 283 -6,6
    Joensuu 199 074 -2,4 157 244 -0,6 41 830 -8,7
Mellersta Finland 928 470 -5,6 786 624 -4,0 141 846 -13,8
    Jyväskylä 414 284 -3,7 349 535 0,7 64 749 -22,0
Södra Österbotten 498 375 3,0 478 569 3,4 19 806 -6,7
    Seinäjoki 159 486 -3,0 148 675 -3,3 10 811 0,9
Österbotten 314 856 -5,6 252 536 -4,2 62 320 -10,9
    Vasa 236 759 -5,0 187 209 -4,1 49 550 -8,3
Mellersta Österbotten 115 743 1,3 106 647 2,8 9 096 -14,1
    Karleby 91 379 -0,2 83 626 1,6 7 753 -16,6
Norra Österbotten 1 032 253 2,3 833 844 1,0 198 409 8,3
    Kuusamo 244 593 2,3 181 494 0,6 63 099 7,7
    Uleåborg 523 342 1,3 423 059 0,3 100 283 5,8
Kajanaland 756 828 2,1 675 228 3,6 81 600 -9,0
    Kajana 84 385 -5,2 75 327 -3,9 9 058 -14,6
Lappland 1 751 086 -1,0 906 123 -6,6 844 963 5,9
    Rovaniemi 412 144 -3,1 175 819 -6,1 236 325 -0,7
Åland 200 858 5,0 94 204 8,4 106 654 2,2
    Mariehamn 145 568 2,7 78 087 8,7 67 481 -3,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556 (9.6.2014=> 029 551 3556), Ossi Nurmi 09 1734 2984 (9.6.2014 => 029 551 2984), liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2013, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/matk_2013_2014-05-30_tau_004_sv.html