Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2013

Landskap Utländer Ryssland Sverige Tyskland Storbritannien Frankrike
Hela landet 5 860 447 1,0 1 620 419 7,5 531 375 -1,0 501 650 -6,1 454 604 12,1 214 248 -1,7
Fasta Finland 5 614 183 1,0 1 614 820 7,5 335 872 -1,8 489 243 -6,2 453 270 12,2 213 274 -1,7
Nyland 2 331 026 -2,6 439 011 0,5 161 884 -6,3 191 998 -8,7 161 407 2,3 64 640 -11,0
    Esbo . . . . . . . . . . . .
    Helsingfors 1 741 530 -4,4 310 243 -1,7 119 753 -6,2 149 796 -7,9 124 354 1,8 52 153 -13,8
    Vanda 301 331 6,3 43 042 -5,9 20 530 -8,7 17 990 10,1 21 544 9,0 6 274 0,4
Egentliga Finland 211 657 -4,1 32 049 -3,3 37 991 -3,4 21 471 -0,0 9 383 -6,9 6 897 5,2
    Åbo 145 867 -6,3 22 017 -1,1 26 150 -3,3 13 430 -15,9 7 696 -4,6 5 288 -1,4
Satakunta 58 793 -6,6 4 254 3,1 6 841 -20,1 11 711 -1,9 4 018 7,5 2 703 -37,6
    Björneborg 26 227 -4,6 2 061 -11,6 2 593 -25,3 4 624 8,4 1 640 36,2 812 0,2
Egentliga Tavastland 42 166 -19,1 9 420 8,6 3 509 -9,3 5 704 27,8 1 169 -44,6 781 -10,4
    Tavastehus 26 336 -27,5 5 237 2,9 2 176 -4,8 2 597 0,7 783 -45,7 461 -5,5
Birkaland 227 716 3,9 34 819 -3,5 18 255 7,3 20 930 -7,5 12 044 5,8 7 883 0,3
    Tammerfors . . . . . . . . . . . .
Päijänne-Tavastland 88 783 -14,3 44 787 -4,9 4 017 -30,3 7 634 -14,3 1 972 -20,4 1 121 -30,3
    Lahtis 45 980 -18,0 16 537 -10,8 2 718 -32,0 4 685 -19,1 1 604 3,0 800 -30,7
Kymmenedalen 131 638 34,3 72 050 15,6 3 310 7,3 3 766 -30,2 28 726 783,6 1 150 -30,7
    Kouvola 33 753 12,8 23 495 40,8 1 517 5,8 1 691 -41,9 815 27,5 445 -43,4
Södra Karelen 394 674 17,3 352 418 20,9 3 809 -16,2 5 371 16,4 1 500 0,5 1 858 27,4
    Villmanstrand 184 092 25,8 158 724 29,3 2 061 -1,6 3 147 10,8 1 049 8,6 1 127 45,4
Södra Savolax 213 284 28,4 148 670 46,0 3 630 -4,1 16 030 9,7 1 932 46,6 2 332 6,2
    S:t Michel 64 686 13,9 44 618 24,1 1 278 -17,5 2 566 -7,0 537 8,7 508 -13,8
Norra Savolax 124 659 -2,8 56 495 -1,0 4 547 -0,6 15 777 5,2 2 991 -9,9 1 910 -3,8
    Kuopio 83 024 -5,1 39 749 1,9 2 554 -21,3 10 896 1,4 2 188 -16,1 1 306 -13,7
Norra Karelen 92 532 -4,3 57 708 4,3 2 957 -7,4 6 330 -7,9 2 017 40,6 1 574 -6,3
    Joensuu . . . . . . . . . . . .
Mellersta Finland 156 131 -14,1 53 759 -8,5 7 529 8,8 15 904 -21,2 5 503 -20,9 7 800 -14,4
    Jyväskylä 66 070 -22,5 12 253 -2,8 4 361 -5,6 8 022 -28,5 4 643 -24,0 3 175 -25,6
Södra Österbotten 30 773 7,9 3 754 -3,2 3 029 11,3 2 454 5,5 816 -20,7 478 -8,3
    Seinäjoki . . . . . . . . . . . .
Österbotten 73 028 -4,5 3 704 16,0 16 590 13,6 5 490 -14,5 3 209 29,7 1 882 10,9
    Vasa . . . . . . . . . . . .
Mellersta Österbotten 16 607 17,6 1 990 268,5 2 319 2,7 2 745 -25,5 383 -14,7 443 -13,1
    Karleby 13 830 16,3 1 410 371,6 2 050 14,9 2 363 -32,9 361 3,4 398 -9,8
Norra Österbotten 286 868 6,6 84 150 12,1 18 739 3,2 26 346 -7,9 28 740 34,1 6 542 -18,3
    Kuusamo 112 549 6,9 59 815 10,4 1 714 20,8 6 477 -27,3 17 170 43,6 1 380 -46,4
    Uleåborg 123 437 3,3 19 518 15,2 14 384 3,1 11 294 -7,3 5 463 25,9 3 647 4,3
Kajanaland 106 784 -7,2 65 411 -7,9 2 643 28,4 4 747 9,7 1 650 0,4 5 910 -11,3
    Kajana . . . . . . . . . . . .
Lappland 1 027 064 3,2 150 371 -3,6 34 273 18,6 124 835 -3,7 185 810 8,3 97 370 11,2
    Rovaniemi 272 964 -2,2 65 244 2,3 7 638 5,3 23 361 -25,0 20 179 -4,6 21 730 4,9
Åland 246 264 -0,1 5 599 20,5 195 503 0,3 12 407 -3,7 1 334 -11,5 974 8,5
    Mariehamn 88 938 -3,6 2 186 1,3 71 530 -3,1 2 974 -9,2 930 33,6 528 3,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556 (9.6.2014=> 029 551 3556), Ossi Nurmi 09 1734 2984 (9.6.2014 => 029 551 2984), liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2013, Tabellbilaga 7.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/matk_2013_2014-05-30_tau_007_sv.html