Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2013

Landskap Japan Estland Förenta Staterna Norge Nederländerna Schweiz
Hela landet 205 988 16,4 187 295 -20,5 187 245 -5,8 174 147 -4,6 158 668 -3,8 128 771 -3,1
Fasta Finland 205 913 16,5 181 221 -20,7 186 226 -5,9 170 520 -4,9 157 199 -3,9 127 037 -2,8
Nyland 127 705 26,3 71 925 -27,5 137 114 -5,7 59 413 -4,9 56 921 -5,7 48 734 -12,8
    Esbo . . . . . . . . . . . .
    Helsingfors 107 901 20,4 41 136 -24,4 110 514 -7,8 47 369 -6,1 41 673 -12,8 39 521 -16,1
    Vanda 17 806 78,8 8 471 -53,6 18 278 4,7 6 767 9,3 5 960 2,8 5 625 8,7
Egentliga Finland 4 954 -16,1 13 872 -2,4 6 221 -26,6 8 298 -2,8 4 968 -13,7 4 161 18,5
    Åbo 2 200 -3,5 6 505 -12,8 5 189 -11,0 5 898 -2,2 3 961 -12,7 3 200 17,2
Satakunta 628 8,1 4 613 1,9 3 120 -24,8 1 646 -13,5 1 337 -1,8 561 -35,5
    Björneborg 79 -63,9 2 247 11,1 1 640 -35,3 437 -41,7 564 8,3 306 -42,3
Egentliga Tavastland 253 -23,1 2 320 -14,8 1 070 -41,9 1 050 -49,9 675 20,1 421 5,0
    Tavastehus 199 -33,0 1 025 -14,5 686 -50,8 694 -59,0 393 12,0 279 -7,9
Birkaland 3 746 -6,7 13 211 -18,2 7 641 -4,8 4 850 24,1 4 331 -17,1 3 794 7,7
    Tammerfors . . . . . . . . . . . .
Päijänne-Tavastland 461 -7,4 4 753 -33,9 1 359 -36,2 1 469 -16,4 1 200 -41,8 1 805 -2,3
    Lahtis 361 -16,4 2 854 -36,8 970 -18,6 1 156 -12,0 814 -49,7 947 -21,4
Kymmenedalen 277 61,0 4 503 4,0 958 -17,9 632 12,9 1 137 -33,9 973 45,9
    Kouvola 104 67,7 1 616 2,7 175 -65,6 386 33,6 262 1,2 149 12,0
Södra Karelen 418 8,9 3 971 -4,3 1 229 -28,7 395 10,6 1 193 -18,3 1 089 -11,3
    Villmanstrand 348 61,9 1 847 -17,2 684 -1,2 313 41,0 838 -15,4 681 -2,0
Södra Savolax 621 38,3 5 223 -9,7 1 342 29,9 822 -67,5 3 804 17,0 4 187 29,5
    S:t Michel 181 28,4 1 887 -26,8 649 108,7 375 35,9 530 -15,3 585 -2,2
Norra Savolax 503 25,1 9 338 -18,6 2 618 74,4 1 071 -20,0 2 395 15,4 1 911 -6,9
    Kuopio 342 25,7 5 051 -32,3 1 387 21,1 792 -18,7 1 794 10,0 1 543 3,1
Norra Karelen 450 -35,9 2 567 -20,6 815 -19,1 594 -41,2 2 336 -2,4 1 562 -20,4
    Joensuu . . . . . . . . . . . .
Mellersta Finland 909 -8,2 18 983 -17,9 4 964 -2,7 1 587 -11,8 4 050 -20,9 2 112 -21,2
    Jyväskylä 829 -5,4 2 010 -45,5 3 934 11,1 1 008 -28,2 2 050 -17,8 1 450 -26,7
Södra Österbotten 173 -60,1 3 305 14,5 590 -26,1 605 -40,3 747 -2,2 412 -14,7
    Seinäjoki . . . . . . . . . . . .
Österbotten 436 -24,3 2 953 -27,9 2 367 20,5 5 285 35,9 3 054 3,9 1 222 -24,2
    Vasa . . . . . . . . . . . .
Mellersta Österbotten 73 -8,8 1 323 3,6 761 16,0 545 -33,0 278 -27,6 898 168,1
    Karleby 73 21,7 628 -8,5 702 14,5 459 -38,1 231 -38,4 735 137,9
Norra Österbotten 3 255 18,1 7 050 -30,3 4 902 -0,7 20 222 -10,9 12 168 26,0 5 301 -10,1
    Kuusamo 1 097 8,1 1 233 -26,3 997 19,5 661 -28,8 5 806 52,5 1 804 -17,2
    Uleåborg 1 810 12,8 4 375 -29,7 3 645 -3,9 16 466 -8,7 1 960 -3,0 2 142 -8,0
Kajanaland 1 500 9,9 2 116 -26,6 579 -33,1 1 218 21,4 1 300 -16,6 2 335 59,2
    Kajana . . . . . . . . . . . .
Lappland 59 551 6,3 9 195 -17,6 8 576 22,3 60 818 -1,2 55 305 -2,9 45 559 5,8
    Rovaniemi 17 917 2,0 2 362 -11,3 2 954 42,0 14 180 8,2 9 500 -19,8 5 516 18,9
Åland 75 -31,2 6 074 -12,7 1 019 15,0 3 627 7,0 1 469 12,7 1 734 -20,3
    Mariehamn 70 -35,8 1 505 -8,5 549 -29,2 2 571 11,0 602 -17,0 642 -24,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556 (9.6.2014=> 029 551 3556), Ossi Nurmi 09 1734 2984 (9.6.2014 => 029 551 2984), liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2013, Tabellbilaga 7.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/matk_2013_2014-05-30_tau_008_sv.html