Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 621 50 972 45,7 -0,3 92,67 42,31
Fasta Finland 611 50 422 46,0 -0,3 92,68 42,60
Nyland 114 14 377 56,3 0,3 97,69 54,97
    Esbo 11 1 189 49,8 -0,6 81,16 40,38
    Helsingfors 54 8 625 59,9 0,3 100,86 60,40
    Vanda 11 2 183 67,4 -0,0 100,67 67,83
Egentliga Finland 36 3 117 39,6 1,1 80,30 31,76
    Åbo 18 2 058 43,3 1,0 82,33 35,63
Satakunta 24 1 248 34,5 -1,9 81,73 28,21
    Björneborg 9 705 38,2 0,8 78,10 29,86
Egentliga Tavastland 17 1 195 31,8 0,5 83,10 26,39
    Tavastehus 8 728 33,3 -0,2 87,64 29,16
Birkaland 42 3 833 37,8 -0,5 86,96 32,87
    Tammerfors 24 2 828 40,9 -2,3 88,95 36,40
Päijänne-Tavastland 16 1 821 39,0 -4,0 79,56 31,02
    Lahtis 6 700 41,3 -8,9 82,12 33,91
Kymmenedalen 17 963 36,8 -1,4 84,91 31,21
    Kouvola 6 427 37,3 -2,8 81,38 30,38
Södra Karelen 17 1 319 53,4 -1,4 93,72 50,01
    Villmanstrand 7 743 49,8 -13,2 94,54 47,05
Södra Savolax 27 1 564 35,7 -1,4 70,84 25,27
    S:t Michel 8 559 41,6 -1,9 78,09 32,47
Norra Savolax 30 2 336 41,4 -2,5 85,98 35,55
    Kuopio 15 1 410 46,9 -3,4 89,11 41,79
Norra Karelen 22 1 205 41,8 1,4 84,64 35,37
    Joensuu 7 610 49,3 4,9 84,33 41,54
Mellersta Finland 27 2 760 44,7 -0,1 92,79 41,46
    Jyväskylä 10 1 376 47,4 -1,9 93,34 44,24
Södra Österbotten 26 1 397 37,4 -3,1 74,06 27,70
    Seinäjoki 8 574 47,0 2,6 78,66 36,99
Österbotten 22 1 227 36,4 -4,1 85,55 31,11
    Vasa 8 804 43,8 -0,0 87,76 38,45
Mellersta Österbotten 10 496 34,9 1,4 73,58 25,66
    Karleby 5 358 39,7 3,7 78,59 31,19
Norra Österbotten 47 3 426 42,2 3,8 89,31 37,68
    Kuusamo 11 761 44,5 4,6 109,66 48,78
    Uleåborg 12 1 595 49,0 4,7 85,32 41,81
Kajanaland 20 1 744 44,3 1,3 89,56 39,69
    Kajana 6 409 29,1 -3,4 80,92 23,53
    Sotkamo 6 1 084 53,6 2,8 100,30 53,78
Lappland 97 6 394 50,2 -2,0 105,93 53,14
    Rovaniemi 12 1 236 72,5 -0,3 118,10 85,67
Åland 10 550 17,7 0,5 .. ..
    Mariehamn 5 363 24,2 -1,7 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2014, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/01/matk_2014_01_2014-03-20_tau_003_sv.html