Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 101 58 959 49,6 -0,8 55,73
Fasta Finland 1 074 58 122 50,0 -0,9 55,73
Nyland 140 14 398 57,8 2,8 72,07
Egentliga Finland 60 3 637 43,3 -4,3 53,55
Satakunta 40 1 547 32,8 -3,7 58,75
Egentliga Tavastland 32 1 434 33,3 0,4 46,44
Birkaland 70 4 438 45,1 -0,3 58,39
Päijänne-Tavastland 35 2 003 37,8 -5,8 56,76
Kymmenedalen 27 1 134 34,4 -0,8 52,74
Södra Karelen 35 1 732 45,4 -6,3 53,00
Södra Savolax 77 2 176 33,8 -0,2 39,89
Norra Savolax 50 2 593 48,2 -2,2 47,95
Norra Karelen 49 1 459 49,3 6,0 51,31
Mellersta Finland 46 3 085 48,3 -1,2 49,41
Södra Österbotten 49 1 864 38,3 0,8 44,20
Österbotten 29 1 279 44,3 -0,0 63,17
Mellersta Österbotten 14 543 40,6 -0,1 57,29
Norra Österbotten 97 4 328 51,2 -1,1 45,63
Kajanaland 44 2 234 52,6 -5,6 39,26
Lappland 180 8 238 62,4 -2,6 50,64
Åland 27 837 20,5 1,3 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2014, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/03/matk_2014_03_2014-05-15_tau_001_sv.html