Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 092 58 871 46,4 -0,6 54,49
Fasta Finland 1 067 58 066 46,8 -0,6 54,50
Nyland 140 14 497 56,0 0,8 68,06
Egentliga Finland 60 3 634 40,1 -1,0 52,26
Satakunta 40 1 541 31,5 -3,4 58,22
Egentliga Tavastland 32 1 480 30,9 -0,7 47,08
Birkaland 70 4 400 42,4 -0,6 55,38
Päijänne-Tavastland 35 2 003 39,3 -2,3 51,75
Kymmenedalen 27 1 131 33,6 -1,4 52,29
Södra Karelen 35 1 721 45,5 -5,1 51,88
Södra Savolax 76 2 175 34,0 0,4 38,99
Norra Savolax 49 2 581 45,4 -2,1 48,18
Norra Karelen 49 1 460 42,9 4,0 49,36
Mellersta Finland 46 3 090 46,6 -0,1 48,55
Södra Österbotten 48 1 815 36,1 -1,1 42,42
Österbotten 29 1 282 39,9 -1,3 61,55
Mellersta Österbotten 14 543 37,9 1,2 57,17
Norra Österbotten 96 4 295 46,5 0,9 44,92
Kajanaland 44 2 230 47,3 -1,8 39,56
Lappland 176 8 188 54,5 -1,5 51,01
Åland 25 804 17,2 -0,7 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2014, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/03/matk_2014_03_2014-05-15_tau_002_sv.html