Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 133 59 651 42,8 -0,2 53,01
Fasta Finland 1 094 58 501 43,2 -1,2 52,99
Nyland 140 14 661 52,3 -2,6 64,60
Egentliga Finland 69 3 860 43,1 0,5 49,46
Satakunta 42 1 519 32,0 -3,6 58,02
Egentliga Tavastland 33 1 438 35,6 -1,7 47,72
Birkaland 70 4 417 43,2 -1,4 54,44
Päijänne-Tavastland 36 2 000 38,2 1,0 52,30
Kymmenedalen 28 1 135 34,2 0,2 54,29
Södra Karelen 36 1 736 47,7 2,4 54,49
Södra Savolax 77 2 192 30,0 -3,0 44,08
Norra Savolax 49 2 633 39,6 -3,8 50,44
Norra Karelen 47 1 415 34,4 -0,7 51,37
Mellersta Finland 48 3 097 41,6 1,5 47,40
Södra Österbotten 50 1 874 35,2 -4,0 41,86
Österbotten 29 1 284 42,1 -3,2 53,95
Mellersta Österbotten 14 543 38,6 -7,9 56,33
Norra Österbotten 97 4 305 43,2 1,8 44,52
Kajanaland 46 2 235 37,3 -4,3 37,87
Lappland 183 8 157 42,3 0,5 45,52
Åland 39 1 150 21,5 11,1 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2014, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/04/matk_2014_04_2014-06-12_tau_001_sv.html