Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-april 2014

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 5 777 630 -2,0 4 001 921 -2,4 1 775 709 -1,1
Fasta Finland 5 740 251 -1,9 3 986 318 -2,3 1 753 933 -1,0
Nyland 1 396 257 0,0 774 878 -0,8 621 379 1,1
Egentliga Finland 281 740 0,9 229 525 -1,6 52 215 14,0
Satakunta 80 703 -3,8 65 452 -2,2 15 251 -9,9
Egentliga Tavastland 96 226 -6,0 85 366 -2,7 10 860 -25,7
Birkaland 378 192 -5,2 322 846 -5,5 55 346 -3,5
Päijänne-Tavastland 180 784 -1,2 151 130 -1,5 29 654 0,4
Kymmenedalen 73 782 -5,9 44 718 -7,7 29 064 -3,1
Södra Karelen 193 301 -4,6 85 567 -1,9 107 734 -6,7
Södra Savolax 155 086 1,3 110 349 -0,2 44 737 5,4
Norra Savolax 248 257 -5,4 206 449 -5,7 41 808 -4,0
Norra Karelen 129 299 0,7 92 616 -5,0 36 683 18,7
Mellersta Finland 314 982 -13,3 259 761 -15,3 55 221 -2,8
Södra Österbotten 154 101 5,9 146 078 6,8 8 023 -7,9
Österbotten 93 266 -0,7 73 754 -4,1 19 512 15,2
Mellersta Österbotten 35 881 -5,6 32 445 -5,8 3 436 -4,0
Norra Österbotten 507 869 -0,9 402 039 -1,3 105 830 0,9
Kajanaland 377 087 2,0 334 866 2,6 42 221 -2,5
Lappland 1 043 438 -1,8 568 479 0,3 474 959 -4,2
Åland 37 379 -11,9 15 603 -17,5 21 776 -7,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2014, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-april 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/04/matk_2014_04_2014-06-12_tau_004_sv.html