Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-april 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 861 299 -2,8 3 315 014 -3,5 1 546 285 -1,3
Fasta Finland 4 833 282 -2,7 3 303 187 -3,4 1 530 095 -1,3
Nyland 1 334 197 -0,9 737 256 -1,9 596 941 0,3
    Esbo 94 699 -4,2 54 000 -6,0 40 699 -1,7
    Helsingfors 834 703 -0,8 410 834 1,5 423 869 -2,9
    Vanda 262 066 5,7 158 040 -2,7 104 026 21,7
Egentliga Finland 252 564 -1,1 205 683 -3,8 46 881 12,8
    Åbo 174 922 -1,9 141 164 -4,7 33 758 11,6
Satakunta 71 638 -2,8 57 556 -2,8 14 082 -3,1
    Björneborg 42 088 -5,2 34 614 -6,8 7 474 2,5
Egentliga Tavastland 86 583 -3,4 76 496 0,7 10 087 -26,2
    Tavastehus 46 570 -6,8 40 666 -3,7 5 904 -24,0
Birkaland 316 691 -3,7 269 014 -4,5 47 677 1,0
    Tammerfors 244 322 0,9 202 522 0,6 41 800 2,8
Päijänne-Tavastland 154 560 -2,2 129 439 -2,5 25 121 -1,0
    Lahtis 55 684 5,3 40 793 8,6 14 891 -2,8
Kymmenedalen 59 505 -4,1 36 587 -4,2 22 918 -3,9
    Kouvola 27 275 -4,0 20 107 -4,2 7 168 -3,3
Södra Karelen 166 061 -4,8 70 801 -3,2 95 260 -6,0
    Villmanstrand 98 301 0,9 52 896 1,4 45 405 0,4
Södra Savolax 109 937 -3,1 91 398 -1,3 18 539 -11,3
    S:t Michel 45 177 -6,8 35 659 -2,7 9 518 -19,4
Norra Savolax 220 381 -6,0 188 160 -6,5 32 221 -3,3
    Kuopio 148 652 -7,4 125 957 -8,5 22 695 -0,6
Norra Karelen 107 457 -1,7 77 951 -7,8 29 506 19,1
    Joensuu 58 322 -1,0 40 883 -8,0 17 439 20,5
Mellersta Finland 292 443 -12,8 239 830 -15,0 52 613 -1,2
    Jyväskylä 125 563 0,5 107 132 0,2 18 431 2,3
Södra Österbotten 129 675 0,7 123 402 1,6 6 273 -14,4
    Seinäjoki 45 992 5,9 42 604 8,0 3 388 -14,8
Österbotten 83 075 -3,1 64 366 -7,0 18 709 13,2
    Vasa 65 479 2,0 49 876 -3,1 15 603 22,8
Mellersta Österbotten 31 150 -6,9 28 773 -7,2 2 377 -3,8
    Karleby 24 713 -5,2 22 697 -5,5 2 016 -1,8
Norra Österbotten 365 087 1,8 287 990 1,7 77 097 1,9
    Kuusamo 117 464 1,5 82 429 -4,0 35 035 17,5
    Uleåborg 164 151 2,3 137 100 3,8 27 051 -4,6
Kajanaland 267 188 -2,9 234 730 -2,9 32 458 -2,4
    Kajana 25 786 -6,7 23 047 -6,1 2 739 -11,7
    Sotkamo 227 045 -1,6 201 908 -1,7 25 137 -0,8
Lappland 785 090 -2,6 383 755 -0,5 401 335 -4,6
    Rovaniemi 159 108 -1,3 52 807 -0,2 106 301 -1,8
Åland 28 017 -9,7 11 827 -21,6 16 190 1,5
    Mariehamn 22 951 -12,0 10 763 -22,4 12 188 -0,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2014, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-april 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/04/matk_2014_04_2014-06-12_tau_008_sv.html