Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 119 59 260 45,4 -0,3 54,80
Fasta Finland 1 082 58 241 45,7 -0,5 54,82
Nyland 140 14 538 57,3 0,0 68,02
Egentliga Finland 66 3 725 42,6 -0,4 50,94
Satakunta 41 1 558 33,2 -3,5 57,84
Egentliga Tavastland 33 1 507 32,4 -0,4 45,56
Birkaland 72 4 461 42,9 -0,8 55,42
Päijänne-Tavastland 35 2 011 40,3 0,8 51,90
Kymmenedalen 28 1 143 35,4 -0,8 51,70
Södra Karelen 36 1 757 43,3 -5,5 51,20
Södra Savolax 77 2 216 33,3 -0,3 39,84
Norra Savolax 50 2 608 43,0 -2,1 49,37
Norra Karelen 50 1 477 40,0 2,9 49,38
Mellersta Finland 47 3 112 44,8 0,0 48,98
Södra Österbotten 49 1 805 36,5 -1,2 42,77
Österbotten 30 1 301 42,4 -1,2 59,48
Mellersta Österbotten 14 548 41,3 1,4 56,76
Norra Österbotten 96 4 298 44,4 2,2 45,88
Kajanaland 45 2 232 41,3 -3,1 39,08
Lappland 174 7 942 46,7 -0,8 49,61
Åland 37 1 019 23,5 4,4 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Merja Rönkä 029 551 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2014, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/05/matk_2014_05_2014-07-17_tau_002_sv.html