Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-maj 2014

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 7 123 177 -1,8 4 949 349 -1,8 2 173 828 -1,7
Fasta Finland 7 047 736 -1,7 4 915 703 -1,8 2 132 033 -1,6
Nyland 1 851 246 0,2 1 017 015 0,7 834 231 -0,3
Egentliga Finland 375 487 0,1 302 854 -3,0 72 633 14,9
Satakunta 110 598 -4,3 89 260 -3,0 21 338 -9,5
Egentliga Tavastland 129 423 -1,5 115 681 1,5 13 742 -21,5
Birkaland 482 121 -5,4 407 821 -5,9 74 300 -2,6
Päijänne-Tavastland 228 144 2,0 190 863 1,5 37 281 4,8
Kymmenedalen 103 504 -5,9 65 350 -5,3 38 154 -6,8
Södra Karelen 237 833 -7,3 107 097 -2,6 130 736 -10,8
Södra Savolax 203 641 0,1 143 470 -1,5 60 171 4,2
Norra Savolax 299 478 -4,9 251 826 -4,8 47 652 -5,7
Norra Karelen 161 417 0,1 119 248 -4,2 42 169 14,8
Mellersta Finland 378 300 -11,9 316 647 -13,5 61 653 -2,8
Södra Österbotten 198 464 3,3 188 900 3,8 9 564 -5,7
Österbotten 123 030 -1,9 96 888 -5,7 26 142 15,7
Mellersta Österbotten 53 291 6,2 48 136 5,9 5 155 9,1
Norra Österbotten 590 856 0,2 471 658 -0,1 119 198 1,2
Kajanaland 419 079 1,9 374 848 2,5 44 231 -2,3
Lappland 1 101 824 -2,0 608 141 0,2 493 683 -4,5
Åland 75 441 -6,7 33 646 -6,6 41 795 -6,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Merja Rönkä 029 551 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2014, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-maj 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/05/matk_2014_05_2014-07-17_tau_004_sv.html